Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

Textile Report : Colour, Fabric & Styling Directions, 2016.
Hann, Rachel. Beyond Scenography. Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
Joffe, Chantal. Chantal Joffe: Personal Feeling Is the Main Thing. Published by Elephant Art and Victoria Miro in Association with The Lowry, 2018.
O Dwyer, Néill. Digital Scenography: 30 Years of Experimentation and Innovation in Performance and Interactive Media. Methuen Drama, 2021.
Bykov, Alex, Gubkina, Ievgeniia. Soviet Modernism, Brutalism, Post-Modernism : Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991. Osnovy Publishing ; DOM Publishers, 2019.
Wilno i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci: Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w Trzech Tomach. Towarzystwo Literackie Im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytutcie Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, 2000.
Wilno - Wileńszczyzna Jako Krajobraz i Środowisko Wielu Kultur: Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 w Czterech Tomach. Towarzystwo Literackie Im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki, 1992.
Osińska, Barbara. Sztuka i Czas. Wydanie pierwsze. ed., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2007.
Regulska, Grażyna. Gotyckie Złotnictwo Na Śląsku. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2001.
Pastoureau, Michel. The Colours of Our Memories. Reprinted 2020. ed., Polity, 2020.