Biblioteka

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

 

Jaunojo Dizainerio Prizas = Young Designer Award : [Konkurso Leidinys], 2011.
Kamuntavičius, Rūstis. Pažaislis: Pamatyti Ir Suprasti. Printėja ; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Institutas, 2019.
Gurskas, Albertas, et al. Kaligrafijos Meno Versmės: Tekstai Lietuvai. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Liaudies Meistrė Anelė Araminienė: Drožyba, Tapyba, Lipdyba : [Katalogas]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Tautodailininkė Ona Pusvaškytė: Linoraižiniai, Medžio Raižiniai, Piešiniai: Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Lietuvių Tradiciniai Muzikos Instrumentai. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Jankevičiūtė, Giedrė Petras Repšys: Darbai: Parodos Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Archeologinė Avalynė XII–XVIII =: Archaeological Footwear in the 12th–18th Centuries : Parodos „200 Batų – 700 Metų“ Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
Vasiliūnienė, Dalia. Time Eternal. Wooden Church Interiors: Photo Exhibition by Raimondas Paknys : [Catalogue]. [R. Paknys Publishing House], 2015.
Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): Gyvenimas, Veikla, Paveldas =: Jesuits in Lithuania (1608-2008): Life, Work, Heritage : [Straipsnių Rinkinys]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2012.
Liaudies Meistrė Regina Žvirblienė: Mezginiai, Skiautiniai : [Katalogas]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2018.
Lietuva Žemėlapiuose. Antrasis papildytas leidimas. ed., Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2011.
Griciuvienė, Eglė et al. Prehistoric Lithuania: Archaeology Exposition Guide. 2nd ed., National Museum of Lithuania, 2019.
Vilniaus Vaizdų Atvirukai, 1897-1915. 2-asis papildytas leidimas. ed., Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2019.
Reminiscencijos =: Reminiscences : [Fotoalbumas]. Apostrofa, 2012.
Bružas, Almantas, et al. Architekturführer Kaunas: Bauten Ab 1918 Bis Heute. DOM Publishers, 2016.
ŽIlinskas, Justinas. Atgal į Vilnių!: Grafinis Miesto Metraštis Pagal Knygą „Mano Vilnius Mano“ : [Komiksai]. Aukso Žuvys, 2020.
Eglė Gineitytė. Tapyba =: Painting. Contour Art Gallery, 2018.
Grigoravičienė, Erika. Lietuvos Dailininkų Piešiniai Nuo 1957 Metų: Iš MO Muziejaus Kolekcijos. MO Muziejus, 2020.
Jauniškis, Vaidotas, et al. Rūšių Atsiradimas. 90-Ųjų DNR =: The Origin of Species: 1990s DNA : [Parodos Leidinys, 2019–2020, Vilnius]. MO Muziejus, 2019.
Paberžytė, Ugnė et al. Kodėl Taip Sunku Mylėti? =: Why Is It Hard to Love? : Saskia Boddeke & Peter Greenaway : [Parodos Katalogas, 2020 m. Balandžio 4 d. – Rugpjūčio 30 d., Vilnius]. MO Muziejus, 2020.
Usačiovaitė, Elvyra, et al. Simbolis Lietuvos Kultūroje: [Mokslo Straipsnių Rinkinys]. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2019.
Urbonienė, Skaidrė and Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė Paminklai Lietuvos Valstybingumui Įamžinti: Tarpukario Kryždirbystė. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2018.
Kojalavičius Vijūkas, Kazimieras. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Bei Jai Priklausančių Provincijų Giminių Ir Herbų Vardynas =: Sacer Nomenclator Familiarum Et Stemmatum Magni Ducatus Lituaniae Et Provinciarum Ad Eum Pertinentium. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, 2015.
Vilnius: [Albumas]. We Love Lithuania, 2019.
Moterys, Kūrusios Lietuvą. Lygių Galimybių Plėtros Centras, 2020.
Braudel, Fernand. Civilizacijų Gramatika. Kitos Knygos, 2020.
Fellini, Federico. Intymus Žodynas: Tekstai Ir Vaizdai. Odilė, 2020.
Jacobs, Jane. Didžiųjų Amerikos Miestų Mirtis Ir Gyvenimas. Lapas, 2020.
Markevičiūtė, Eglė Lietuva 2120: Laiko Kapsulė : Utopijos Ir Distopijos. Lapas, 2020.
Lévi Strauss, Claude. Visi Mes Kanibalai. Žara, 2020.
Barthes, Roland. Camera Lucida: Pastabos Apie Fotografiją. Antroji atnaujinta laida. ed., Kitos Knygos, 2020.
Adomėnas, Mantas, et al. Slaptieji Vilniaus Klubo Užrašai: Esė Rinkinys. Naujasis Židinys-Aidai, 2020.
Kant, Immanuel. Apie Pedagogiką. Hubris, 2020.
Foucault, Michel, and Zaronskis, Tadas. Tiesa Ir Teisinės Formos. Vaga, 2020.
Descartes, René Sielos Aistros =: Les Passions De L'âme. Antroji pataisyta ir papildyta laida. ed., Jonas Ir Jokūbas, 2020.
Paliušytė, Gerda. Tai Yra Vilnius =: This Is Vilnius : [Fotoalbumas]. [A. Vasilenko], 2019.