• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 


  Nostra Vilnius: pirmasis Vilniaus atvaizdas, paroda (2019 : Vilnius)  Nostra Vilna: pirmasis Vilniaus atvaizdas : iš 2018–2022 m. įgyvendinamų tarptautinių parodų, skirtų pasirengti Vilniaus 700 metų jubiliejui, ciklo „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“ : [parodos] katalogas, poezijos skaitymai „Vilniaus garsas pasauliui“ / [sudarytojas Remigijus Černius] ; [dailininkas Gediminas Akelaitis]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2019.  32 p. :  iliustr. ;  30 cm. ISBN  9786094261251

  Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui, paroda (2018 : Vilnius)  Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui : Gedimino laiškų pirmųjų skaitymų tekstai : iš 2018-2022 m. įgyvendinamų tarptautinių parodų, skirtų pasirengti Vilniaus 700 metų jubiliejui, ciklo "Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai" : katalogas / [redaktorė Monika Grigūnienė] ; [dailininkė Tamošiūnaitė-Karašauskienė]. Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2018.  24 p. :  faks., iliustr. ISBN  9786094261091;.
  Miesto gamta: pradedant Vilniumi =Citynature: Vilnius and beyond : [parodos katalogas, 2017 m. vasario 3 d. – kovo 19 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius] /[sudarytojai Vytenis Burokas, Vitalij Červiakov, Eglė Mikalajūnė, Eglė Nedzinskaitė] ; [vertėjai Emilija Ferdmanaitė, Vaidas Gecevičius, Julija Gulbinovič, Agnė Pulokaitė, Laimonas Vaičius].
  Speculum of old Lithuania : [collection of papers] / The Lithuanian institute ; [editor Tojana Račiūnaitė]. Vilnius : The Lithuanian institute, 2006-2009.  d. ;  29 cm. ISBN ; 9955976055 
  Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai = Descriptions of the old roads of the Grand Duchy of Lithuania : [XVIII a. antra pusė] / parengė Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis ; [viršelio dailininkė Jurga Tėvelienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018.  429, [2] p. :  iliustr., lent. ;  25 cm. ISBN  9786090700075;.
  Vilnius per amžius /Juzefas Ignacas Kraševskis ; [sudarė ir vertė Kazys Uscila] ; [dizaineris Simas Stonkus].
  Kontrimavičius, Eimantas.  Lietuvos privačių muziejų žinynas / Eimantas Kontrimavičius ; [fotografai: Eimantas Kontrimavičius, Vidas Kontrimavičius] ; [Raimonda Namikaitė]. Vilnius : Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos, 2019.  287 p. :  iliustr. ;  27 cm. ISBN  9786099609904;.
  Laurinkienė, Nijolė, 1951-  Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje / Nijolė Laurinkienė ; [dailininkas Rokas Gelažius]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.  255 p., [6] iliustr. lap. :  iliustr. ;  22 cm. ISBN  9786094252624;.
  Ypatinga dovana Lietuvai, paroda (2018-2019 : Kaunas)  Ypatinga dovana Lietuvai = A special gift for Lithuania : paroda iš Amerikoje surinktų kolekcijų, skirta A.M. Račkaus 125-osioms gimimo metinėms : parodos katalogas [2018–2019, Kaunas] = exhibition from the collections collected in America, dedicated to the 125th birth anniversary of A.M. Račkus : exhibition catalogue / [sudarytojai Ignas Narbutas, Vaida Sirvydaitė-Rakutienė] ; [tekstų autoriai Eduardas Brusokas, Ignas Narbutas] ; [vertėja Palmyra Sakalauskienė] ; [dailininkė Julija Tolvaišytė-Leonavičienė] ; [fotografai Audrius Kapčius, Rimantė Pranciška Ropytė]. [Kaunas] : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, [2018].  118 p. :  iliustr., faks. ;  23 cm. ISBN  9789955471684;.

  Klimas, Petras, 1891-1969.  Lietuva, jos gyventojai ir sienos / Petras Klimas ; parengė Vilma Bukaitė ; [dailininkė Edita Gužaitė]. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018.  82 p. :  iliustr., žml. ISBN  9786094780196;.

  Duškinas, Donaldas.  Retorika. Retoterapija / Donaldas Duškinas. Vilnius : Vaga, 2019.  206, [1] p. :  iliustr. ' ;  22 cm. ISBN  9785415025497;.

  Czyż, Anna Sylwia, 1974-  Cmentarz na Rossie w Wilnie = Rasų kapinės : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblos ir Aleksandro Sniežko kartotekų / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski ; [tłumaczenie na język litewski Eglė Grabauskaitė]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017.  306 p. :  iliustr., faks., portr. ISBN  9788380903401;.

  Kamuntavičienė, Vaida, 1974-  Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai. T. 1, Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje : mokslinė monografija / Vaida Kamuntavičienė ; [dailininkas ir maketuotojas Aurimas Švedas]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2016.  405, [3] p. :  iliustr., faks. ISBN  9786094672484;.
  Vasiliauskienė, Aušra, 1972-  Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai. T. 2, Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis : mokslinė monografija / Aušra Vasiliauskienė ; [dailininkas ir maketuotojas Aurimas Švedas]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2016.  287 p. :  iliustr., faks. ISBN  9786094672538;.
   Laisvųjų testamentai : Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai / sudarytojas ir fotografas Klaudijus Driskius ; tekstų autorius Antanas Terleckas. Vilnius : Tautos paveldo tyrimai : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018.  225 p. :  iliustr., portr. ;  26 cm. ISBN  9786099515670;.

  Januta, Donatas, 1941-  Lietuviški takai : [rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius] / Donatas Januta. Vilnius : [Petro ofsetas], 2015.  299 p. :  iliustr., faks., portr. ;  25 cm. ISBN  9786094204180;.
  Lietuvių etninė kultūra [Elektroninis išteklius] : gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje : [skaitmeninė mokymo(si) priemonė]. Vilnius : Elektroninės leidybos namai, 2004.  1 elektron opt. diskas (CD-ROM) +  1 brošiūra (6 p.). ISBN  9955606045;.
  Cicero, Marcus Tullius, 106 pr. Kr.-43 pr. Kr.  Prieš korupciją : kalbos prieš Gajų Verį / Markas Tulijus Ciceronas ; iš lotynų kalbos vertė, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė, rodykles ir bibliografijos sąrašą sudarė Audronė Kučinskienė ; [dailininkė Asta Puikienė]. Vilnius : Klasikų asociacija (Societas Classica), 2019.  766 p. :  iliustr. ISBN  9786099558158;.
  Miller, Madeline, 1978-  Kirkė : romanas / Madeline Miller ; iš anglų kalbos vertė Eglė Raudonikienė ; viršelį adaptavo Zigmantas Butautis. Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2019.  414 p. ;  22 cm. ISBN  9786094792144;
  Bair, Deirdre, 1935-  Jung : biografija / Deirdre Bair ; Iš anglų kalbos vertė Jurgita Jagminaitė, Ramutė Rybelienė ; apipavidalino Aurelijus Petrikauskas. Vilnius : Margi raštai, 2019.  829, [2] p. :  iliustr., portr. ISBN  9789986094982;.