• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 


  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (7 : 2005 : Toruń, Polska) / Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Toruń, 13-15 października 2005 r. = Proceedings of the VII Conference of Art Conservation-Restoration Students and Graduates, Toruń, 13-15 October 2005 / pod redakcją Bożeny Szmelter i Anny Łopuskiej ; [tłumaczenia angielskie Joanna Arszyńska ... [et al.]. : Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Koło Naukowe Studentów Konserwacji Dzieł Sztuki, 2007.

  Kotłowski, Jan, 1953- / Edward Kuczyński (1905-1958) : grafika-ilustracja-ekslibrisy / Jan Kotłowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe, Urząd Miejski w Toruniu. : Toruń : [s.n.], 1998.
   

  Kowalewska, Danuta, 1967- / Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia / Danuta Kowalewska. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

  Krantz-Domasłowska, Liliana. / Katedra w Kwidzynie / Liliana Krantz-Domasłowska. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999.

  Krawczyk, Janusz. / Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki : u podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych / Janusz Krawczyk. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

  Krzewińska, Anna. / Początki utopii w literaturze staropolskiej / Anna Krzewińska. : Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1994.

  Książka w życiu Kościoła : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kruszewskiego. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
   

  Künstler-Langner, Danuta, 1959- / Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy / Danuta Künstler-Langner. : Toruń ; : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.

  Künstler-Langner, Danuta, 1959- / Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku / Danuta Künstler-Langner. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.

  Małecka-Kukawka, Jolanta / Między formą a funkcją : traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej / Jolanta Małecka-Kukawka. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.

  Marchwińska, Agnieszka. / Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta : organizacja i składy osobowe / Agnieszka Marchwińska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008.
   


  Mączyński, Ryszard, 1954- / Kościół św. Benona w Warszawie : nieznane karty z dziejów Bractwa Niemieckiego, zakonu redemptorystów i początków stołecznego przemysłu / Ryszard Mączyński. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

  Michaluk, Dorota. / Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku : osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne / Dorota Michaluk. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.


  Mirrors and windows : essays in the history of sociology / edited by Janusz Mucha, Dirk Kaesler and Włodzimierz Wincławski. : Toruń : Nicholas Copernicus University Press : Research Committee on History of Sociology International Sociological Association, 2001.
   

  Muszyńska, Małgorzata. / Wizualne analogie w edukacji : u podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów / Małgorzata Muszyńska. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
   

  Niemcewicz, Piotr / Konserwacja wapienia dębnickiego / Piotr Niemcewicz. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
   

  Nogalska, Jarosława, 1950- / Autorskie sygnatury ekslibrisów artystów obcych w zbiorach Gabinetu Sztuki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Jarosława Nogalska. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999-2003.
   

  Nogalska, Jarosława, 1950- / Autorskie sygnatury ekslibrisów artystów obcych w zbiorach Gabinetu Sztuki Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Jarosława Nogalska. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999-2003.
   

  Od badań do konserwacji : materiały z konferencji 23-24 października 1998 r. = From research to conservation practice : postprints of the Conference, October 23-24, 1998 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej]. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
   


  Obrazy w działaniu : studia z socjologii i antropologii obrazu / pod redakcją Krzysztofa Olechnickiego. : Toruń : Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
   

  Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / redakcja naukowa Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
   

  Olczak, Jerzy, 1929-2007. / Produkcja szkła w rzymskim i wczesnobizantyjskim Novae w świetle źródeł archeologicznych : (Mezja Dolna) / Jerzy Olczak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. : Toruń : Wydawnictwo Uniwesytetu Mikołaja Kopernika, 1998.
   

  Olszewska-Świetlik, Justyna. / Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku / Justyna Olszewska-Świetlik. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
   

  Olszewska-Świetlik, Justyna. / Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87) / Justyna Olszewska-Świetlik ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Wydawnictwo Uniwesytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
   

  Mączyński, Ryszard, 1954- / Nowożytne konfesje polskie : artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej / Ryszard Mączyński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.