• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Łuczak, Dorota. / Foto-oko : wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku / Dorota Łuczak. : Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018.
  Juszkiewicz, Piotr, / Od rozkoszy historiozofii do "gry w nic" : polska krytyka artystyczna czasu odwilży / Piotr Juszkiewicz ; [reprodukcje ilustracji: Ryszard Rau i Mateusz Juszkiewicz]. : Poznaṅ : wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
  Leszkowicz, Paweł. / Nagi mężczyzna : akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku / Paweł Leszkowicz. : Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012.
  / Historia sztuki po Derridzie : materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004 r. / pod redakcją Łukasza Kiepuszewskiego. : Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2006.
  Kiepuszewski, Łukasz. / Niewczesne obrazy : Nietzsche i sztuki wizualne / Łukasz Kiepuszewski. : Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
  Juszkiewicz, Piotr, 1959- / Cień modernizmu / Piotr Juszkiewicz. : Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013.
  / Miłośnictwo rzeczy : studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku : materiały konferencji zorganizowanej w 2012 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Zakłady Kórnickie / pod redakcją Kamili Kłudkiewicz i Michała Mencfela ; Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Pozna). Instytut Historii Sztuki.; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. : Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014.
  Gadon, Lubomir, 1831-1908. / Emigracya polska; pierwsze lata po upadku powstania listopadowego / Lubomir Gadon. : [S.l.] : Nabu Press, 2011.
  Tylicki, Jacek, 1962- / Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku / Jacek Tylicki. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
  Kluczwajd, Katarzyna. / Skarb ze Skrwilna. Skarb ze Nieszawy : Klejnoty szlachty polskiej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / Katarzyna Kluczwajd. : Toruń : Muzeum Okręngowe w Toruniu, 2002.
  / Zamek Wysoki w Malborku : interdyscyplinarne badania skrzydła północnego = The High Castle of Malbork : interdisciplinary research on the northern wing / pod redakcją Marii Poksińskiej. : Malbork [etc.] : Muzeum Zamkowe [etc.], 2006.
  Tondel, Janusz, 1946- / Książka w dawnym Królewcu Pruskim / Janusz Tondel. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
  / Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese art relations / Polish Institute of World Art Studies ; edited by Agnieszka Kluczewska-Wójcik & Jerzy Malinowski. : Toruń : Tako Publishing House ; Warszawa : Polish Institute of World Art Studies, 2012.
   
  / Art and Shamanhood / edited by Elvira Eevr Djaltchinova-Malec ; Polish Institute of World Art Studies, The International Society for Academic Research on Shamanism. : Budapest : Akadémiai Kiadó ; Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Torun : Tako Publishing House, 2014.
  / Historia Pomorza. T. 3, (1815-1850). Cz. 3, Kultura artystyczna i umysłowa / pod redakcją Gerarda Labudy ; opracowali: Bogusław Mansfeld ... [et al.] ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. : Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001.
  Toruń i Pomorze pod władzą pruską, konferencija (1993 : Torūnė, Lenkija) / Toruń i Pomorze pod władzą pruską : materiały konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1995.
  / Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza : materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada 2006 roku) / redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd. : Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2007.
  Czaja, Roman, 1960- / Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu / Roman Czaja. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008.
  Buchowski, Krzysztof, 1969- / Szkice polsko-litewskie, czyli, O niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku / Krzysztof Buchowski. : Toruń : Grado, 2006.
  / Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku = Studien und Skizzen zur Geschichte der Juden im Ostseeraum / pod redakcją Zenona Huberta Nowaka przy współpracy Zbigniewa Karpusa. : Torun : Wydawnictwo Universytetu Mikołaja Kopernika, 1998.
  / Stan posiadania : artyści okręgu toruńskiego / red. Jerzy Brzuskiewicz. : Toruń : Związek polskich artystów plastyków. Okręg Toruński, 2011.
  Tylicki, Jacek, 1962- / Bartłomiej Strobel : malarz epoki wojny trzydziestoletniej / Jacek Tylicki. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.
  Baranowski, Henryk, 1920-2011. / Bibliografia Wilna / Henryk Baranowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996-2007.
  / Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu / [zespół redakcyjny: Maria Bogucka ... et al.] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. : Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996.
  / Artystyczne tradycje pozaruropejskich / Polish Institute of World Art Studies ; pod red. Bogny Łakomskiej. : Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Torun : Tako Publishing House, 2009-2012.
  / Artystyczne tradycje pozaruropejskich / Polish Institute of World Art Studies ; pod red. Bogny Łakomskiej. : Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Torun : Tako Publishing House, 2009-2012.
  / Modern African art and culture / edited by Aneta Pawłowska, Adam Drozdowski and Agnieszka Kuczyńska ; Polish Institute of World Art Studies. : Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Toruń : Tako Publishing House, 2017.
  Kromer, Marcin, 1512-1589. / Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książecia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny / Marcin Kromer ; opracował Janusz Małłek. : Olztyn : Pojezierze, 1974.