• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Merkelis, Aleksandras, 1907-1994. / Antanas Smetona : jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla / Aleksandras Merkelis ; [knygos meninis redaktorius Justas Kavaliauskas]. : Vilnius : Petro ofsetas : Vyčio paramos fondas, 2017.
  Yla, Stasys, 1908-1983. / Komunizmas Lietuvoje / Stasys Yla ; naujo leidimo tekstą parengė, įvadą ir komentarus parašė Nerijus Šepetys ; [viršelio dailininkas Justinas Beneckas]. : Vilnius : Aidai, 2012.
  Radžvilas, Vytautas, 1958- / Kiek kartų gali atgimti tauta? / Vytautas Radžvilas ; [viršelio dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė ; dizainerė Eglė Stonienė]. : Vilnius : Valstybingumo studijų centras, 2018.
  Plėšnys, Albinas, 1953- / Analitinės krypties filosofija : monografija / Albinas Plėšnys ; Vilniaus universitetas. : Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
  Huizinga, Johan, 1872-1945. / Homo ludens : mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą / Johan Huizinga ; iš nyderlandų kalbos vertė Antanas Gailius ; [fotografas Romualdas Požerskis]. : Vilnius : Gelmės, 2018.
  Vladarskienė, Rasuolė, 1966- / Dokumentų tekstai ir formuluotės / Rasuolė Vladarskienė ; [dailininkas Rokas Gelažius]. : Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2017.
  Andrijauskas, Antanas, 1948- / Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai. / Kn. 1, Artimųjų Rytų, Indijos ir Islamo pasaulių estetika ir meno teorija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. : Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
  Andrijauskas, Antanas, 1948- / Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai. Kn. 2, Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. : Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
  Andrijauskas, Antanas, 1948- / Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai. Kn. 3, Vakarų estetika ir meno filosofija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. : Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
  Juzefovičius, Romualdas, 1954- / Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918-1940) / Romas Juzefovičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [viršelio dailininkas Adomas Matuliauskas]. : Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.
  Juzefovičius, Romualdas, 1954- / Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918-1940) / Romas Juzefovičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [viršelio dailininkas Adomas Matuliauskas]. : Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.
  / Community and utopia: artists' colonies in Eastern Europe from the fin-de-siècle to socialist period / [edited by Marina Dmitrieva, Laima Laučkaitė] ; [editorial board: Giedrė Jankevičiūtė ... [et al.] ; [design by Elona Marija Ložytė]. : Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
  Bauman, Zygmunt, 1925-2017. / Savasties praktikos / Zygmunt Bauman, Rein Raud ; vertė Kęstas Kirtiklis. : Vilnius : Apostrofa, [2019].
  Mitkus, Tomas. / Animacijos industrija Lietuvoje: analizė ir galimybės : monografija / Tomas Mitkus [viršelio dizaineris], Vaida Nedzinskaitė-Mitkė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. : Vilnius : Technika, 2018.
  / Dailės kritikos (meta)metodologijos metmenys / autorių kolektyvas: [Chudožnik (Robertas Gritėnas) ... [et al.] ; [viršelio ir jo skylių dailininkas, vaizdinio egzorcizmo įrankių gamintojas - Gintaras Znamierowski]. : Alytus : Alytaus dailės mokykla :, 2018.
  Mažeikienė, Ona. / Nuo neolito iki glavlito: muziejinės patirties puslapiai / Ona Mažeikienė ; [dailininkas Tadas Gindrėnas]. : Vilnius : Kultūros barai, 2018.
  Kutut, Vladislavas, 1954- / Paveldo statinių tvarkybos technologijos : vadovėlis / Vladislavas Kutut ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [viršelio dizaineris Rokas Gelažius]. : Vilnius : Technika, [2014].
  Frampton, Kenneth, 1930- / Moderniosios architektūros kilmė ir pagrindai / Kenneth Frampton ; [vertėja Skaistė Kozulaitė] ; [viršelio dizaineris Rokas Gelažius] ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. : Vilnius : Technika, 2018.
  Rastauskas, Rolandas, 1954- / Privati teritorija : esė rinktinė / Rolandas Rastauskas ; [knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis]. : Vilnius : Apostrofa, [2009].
  Vyšniūnas, Algis, 1957- / Lietuviai Karlage : 1990 metų ekspedicija į Kazachstaną / Algis Vyšniūnas. : [Vilnius] : [A. Vyšniūnas] : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, 2016-.
  / Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas : [projekto "Supratimo link" metodinė medžiaga valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose / Raminta Jančaitytė ... [et al.] ; Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, Mykolo Romerio universitetas]. : Vilnius : [Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras], 2009.
  Dezideratai, meninės knygrišystės paroda (2019 : Vilnius) / Dezideratai : meninės knygrišystės paroda : 2019 03 05–03 30, Galerija „Kairė-dešinė“ [Vilnius] : parodos katalogas / [teksto autorė Rūta Taukinaitytė-Narbutienė] ; [fotografė Rūta Risakovaitė]. : Vilnius : Vilniaus knygrišių gildija, 2019.
  / Lietuvos mokslo politika Europos kontekste / [Daujotis V. ... [et al]. : Vilnius : Justitia, 2002.