• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius) 

   

  Jaunojo Dizainerio Prizas = Young Designer Award : [Konkurso Leidinys], 2011.
  Kamuntavičius, Rūstis. Pažaislis: Pamatyti Ir Suprasti. Printėja ; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Institutas, 2019.
  Gurskas, Albertas, et al. Kaligrafijos Meno Versmės: Tekstai Lietuvai. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Liaudies Meistrė Anelė Araminienė: Drožyba, Tapyba, Lipdyba : [Katalogas]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Tautodailininkė Ona Pusvaškytė: Linoraižiniai, Medžio Raižiniai, Piešiniai: Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Lietuvių Tradiciniai Muzikos Instrumentai. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Jankevičiūtė, Giedrė Petras Repšys: Darbai: Parodos Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Archeologinė Avalynė XII–XVIII =: Archaeological Footwear in the 12th–18th Centuries : Parodos „200 Batų – 700 Metų“ Katalogas. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2020.
  Vasiliūnienė, Dalia. Time Eternal. Wooden Church Interiors: Photo Exhibition by Raimondas Paknys : [Catalogue]. [R. Paknys Publishing House], 2015.
  Jėzuitai Lietuvoje (1608-2008): Gyvenimas, Veikla, Paveldas =: Jesuits in Lithuania (1608-2008): Life, Work, Heritage : [Straipsnių Rinkinys]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2012.
  Liaudies Meistrė Regina Žvirblienė: Mezginiai, Skiautiniai : [Katalogas]. Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2018.
  Lietuva Žemėlapiuose. Antrasis papildytas leidimas. ed., Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2011.
  Griciuvienė, Eglė et al. Prehistoric Lithuania: Archaeology Exposition Guide. 2nd ed., National Museum of Lithuania, 2019.
  Vilniaus Vaizdų Atvirukai, 1897-1915. 2-asis papildytas leidimas. ed., Lietuvos Nacionalinis Muziejus, 2019.
  Reminiscencijos =: Reminiscences : [Fotoalbumas]. Apostrofa, 2012.
  Bružas, Almantas, et al. Architekturführer Kaunas: Bauten Ab 1918 Bis Heute. DOM Publishers, 2016.
  ŽIlinskas, Justinas. Atgal į Vilnių!: Grafinis Miesto Metraštis Pagal Knygą „Mano Vilnius Mano“ : [Komiksai]. Aukso Žuvys, 2020.
  Eglė Gineitytė. Tapyba =: Painting. Contour Art Gallery, 2018.
  Grigoravičienė, Erika. Lietuvos Dailininkų Piešiniai Nuo 1957 Metų: Iš MO Muziejaus Kolekcijos. MO Muziejus, 2020.
  Jauniškis, Vaidotas, et al. Rūšių Atsiradimas. 90-Ųjų DNR =: The Origin of Species: 1990s DNA : [Parodos Leidinys, 2019–2020, Vilnius]. MO Muziejus, 2019.
  Paberžytė, Ugnė et al. Kodėl Taip Sunku Mylėti? =: Why Is It Hard to Love? : Saskia Boddeke & Peter Greenaway : [Parodos Katalogas, 2020 m. Balandžio 4 d. – Rugpjūčio 30 d., Vilnius]. MO Muziejus, 2020.
  Usačiovaitė, Elvyra, et al. Simbolis Lietuvos Kultūroje: [Mokslo Straipsnių Rinkinys]. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2019.
  Urbonienė, Skaidrė and Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė Paminklai Lietuvos Valstybingumui Įamžinti: Tarpukario Kryždirbystė. Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2018.
  Kojalavičius Vijūkas, Kazimieras. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Bei Jai Priklausančių Provincijų Giminių Ir Herbų Vardynas =: Sacer Nomenclator Familiarum Et Stemmatum Magni Ducatus Lituaniae Et Provinciarum Ad Eum Pertinentium. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, 2015.
  Vilnius: [Albumas]. We Love Lithuania, 2019.
  Moterys, Kūrusios Lietuvą. Lygių Galimybių Plėtros Centras, 2020.
  Braudel, Fernand. Civilizacijų Gramatika. Kitos Knygos, 2020.
  Fellini, Federico. Intymus Žodynas: Tekstai Ir Vaizdai. Odilė, 2020.
  Jacobs, Jane. Didžiųjų Amerikos Miestų Mirtis Ir Gyvenimas. Lapas, 2020.
  Markevičiūtė, Eglė Lietuva 2120: Laiko Kapsulė : Utopijos Ir Distopijos. Lapas, 2020.
  Lévi Strauss, Claude. Visi Mes Kanibalai. Žara, 2020.
  Barthes, Roland. Camera Lucida: Pastabos Apie Fotografiją. Antroji atnaujinta laida. ed., Kitos Knygos, 2020.
  Adomėnas, Mantas, et al. Slaptieji Vilniaus Klubo Užrašai: Esė Rinkinys. Naujasis Židinys-Aidai, 2020.
  Kant, Immanuel. Apie Pedagogiką. Hubris, 2020.
  Foucault, Michel, and Zaronskis, Tadas. Tiesa Ir Teisinės Formos. Vaga, 2020.
  Descartes, René Sielos Aistros =: Les Passions De L'âme. Antroji pataisyta ir papildyta laida. ed., Jonas Ir Jokūbas, 2020.
  Paliušytė, Gerda. Tai Yra Vilnius =: This Is Vilnius : [Fotoalbumas]. [A. Vasilenko], 2019.