• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2018 m.

  Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

  Priėmimo datos ir terminai

  Konkurso į doktorantūrą skelbimas gegužės 18 d.
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 18–21 d. 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 26 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 26 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 27-29 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 2 d., 15 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), mokslinių ir kitų publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

  Ʃ - Konkursinis balas
  Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

  Konkursinio balo sandara

  Konkursinė komisija taikydama dešimtbalę sistemą įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, pasirinktos mokslinės problemos pristatymą žodžiu. Konkursinį balą sudaro pokalbio metu išryškėjusio tinkamumo moksliniam darbui, projekto, kandidato pateiktų publikacijų įvertinimų dešimtbalėje sistemoje vidurkis. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas.

  Reikalingi dokumentai

  Prašymas Rektoriaus vardu
  • Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
  • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2018 m.
  • Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų) spausdintas ir skaitmeniniu formatu. Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai
  • Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV) spausdintas ir skaitmeniniu formatu
  • Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
  • Paso 33 puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105 456
  el. p. doktorantura@vda.lt
  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

  Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
  tel. (8–5) 2 751898
  el. p. lkti@lkti.lt