• Naujienlaiškis
 • Doktorantų priėmimo 2018 metais datos ir terminai

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)
  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (P01)
  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (P02)
  Ištęstinės studijos meno licenciatams

  Humanitariniai mokslai, Menotyra (03H)

  Konkurso į doktorantūrą skelbimas gegužės 18 d.
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 18–21 d. 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 26 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 26 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 27–29 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 2 d., 15 val.

  Meno doktorantūra, Dailės kryptis (P01)

  Konkurso į dailės doktorantūrą skelbimas gegužės 18 d.
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

  birželio 18–21 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 25 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 27 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 27 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 28 - liepos 2 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
  sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius)
  liepos 3 d., 15 val.

  Meno doktorantūra, Dizaino kryptis (P02)

  Konkurso į dizaino doktorantūrą skelbimas gegužės 18 d.
  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas registracija

  birželio 18–21 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

  Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 25 d., 17 val.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 28 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į dizaino doktorantūrą sąrašo skelbimas birželio 28 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 29 - liepos 3 d.,  9–12 val.
  Priimtųjų į dizaino doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 4 d., 15 val.