• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Doktorantūros skyrius

  Menotyros doktorantai

   

  Marius Armonas (LKTI)

  Disertacijos tema "Materialusis turinys ir kultūrinės sąveikos instaliacijos mene". Vadovė dr. Erika Grigoravičienė

  Eglė Bagušinskaitė

  Disertacijos tema "Pramoninės revoliucijos įtaka XIX a. II p. – XX a. pr. baldų raidai: Vilniaus gubernijos atvejis". Vadovė dr. Dalia Klajumienė

  Plačiau

   

  Ieva Blinstrubienė

  Disertacijos tema "Istorinių vienuolynų kompleksų pritaikymas kaip kultūros paveldo išsaugojimo strategija". Vadovė dr. (hp) Rūta Janonienė

   

  Viktorija Bruneizerytė (LKTI)

  Disertacijos tema "Aktorės įvaizdis ir jo vizualizacija tarpukario Lietuvoje". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

   

  Jogintė Bučinskaitė (LKTI)

  Disertacijos tema "Lietuvos šiuolaikinio meno reprezentacijos posūkis (audio)vizualinėse medijose XXI a.". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

  Evelina Bukauskaitė

  Disertacijos tema "Žydų kilmės dailininkų įtaka XX a. I p. Lietuvos meninės kultūros modernėjimui". Vadovė dr. (hp) Laima Surgailienė

  Plačiau

  Marius Daraškevičius (LKTI)

  Disertacijos tema "Valgomojo erdvės planavimo modernėjimas Lietuvos dvaruose XVIII a. pab. – XX a. pr.". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Plačiau

   

  Jurij Dobriakov

  Disertacijos tema "Lietuvos medijų meno suklestėjimas ir išnykimas XXI a. 1-ajame dešimtmetyje". Vadovė doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Rolandas Gustaitis

  Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

  Plačiau

   

  Evelina Januškaitė-Krupavičė

  Disertacijos tema "Laki mimezė: fenomenologinė atspindžio samprata šiuolaikiniame mene". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

   

  Dainius Junevičius (LKTI)

  Disertacijos tema "XIX a. 6-9 dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) Lietuvos fotografiją determinuojantys faktoriai". Vadovė dr. Jolita Mulevičiūtė

   

  Eglė Juocevičiūtė (LKTI)

  Disertacijos tema "Kultūros komunikacija Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir ankstyvuoju nepriklausomybės laikotarpiu: dailės atvejis". Vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė

   

  Narius Kairys

  Disertacijos tema "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos". Vadovas doc. dr. Nerijus Milerius

   

  Deima Katinaitė

  Disertacijos tema "Gamtos įkultūrinimo strategijos XIX–XX a. dailėje". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

   

  Jūratė Katinaitė (LMTA)

  Disertacijos tema "Lietuvos opera sovietinėje kultūros sistemoje (1956-1990): nacionalinės tradicijos transformacija ir kultūros politika". Vadovė prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

  Monika Krikštopaitytė

  Disertacijos tema "Šiuolaikinio Lietuvos autoportreto kaitos veiksniai ir raiška". Vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė

  Plačiau

   

  Dainius Labeckis

  Disertacijos tema "Lietuvos sodų menas kaip romantizmo raiškos erdvė". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

   

  Edita Povilaitytė-Leliugienė

  Disertacijos tema "Lietuvos architektūros paveldo tyrimai XIX–XX a.: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis". Vadovė doc. dr. Rasa Butvilaitė

  Vaida Ragėnaitė

  Disertacijos tema "Pilietinio pasipriešinimo motyvai ir jų šaltiniai Lietuvoje ir Lenkijoje XIX amžiuje: Kanuto Rusecko atvejo tyrimas". Vadovė doc. dr. Birutė Vitkauskienė

  Plačiau

   

  Dovilė Tumpytė

  Disertacijos tema "Įkūnytas menas: sąmonė kaip meno kūrinio vieta". Vadovė prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

   

  Mantė Valiūnaitė (LMTA)

  Disertacijos tema "Hibridinis kinas: estetinė ištarmė ir vieta kino industrijoje". Vadovė doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė