• Naujienlaiškis
  • Pagrindinis 2011 metais įkurto fakulteto tikslas – stiprinti meninių ir mokslinių tyrimų vaidmenį studijų procese, rengti tyrėjus menininkus ir mokslininkus. Fakultete siekiama, kad studijos ir tyrimai aukštojoje mokykloje taptų viena kitą papildančiomis veiklos sritimis, o studijų kokybė ir turinys tobulinamas, naudojant tyrimų duomenis bei fakultete dirbančių tyrėjų kvalifikaciją. Fakultete skatinamas tarpdiscipliniškumas, bendra skirtingų specialybių studentų ir dėstytojų veikla, studijos ir projektai.

    Šiuo metu fakultete vykdoma penkiolika magistrantūros programų architektūros, dailės, dizaino, kultūros vadybos ir dailėtyros kryptyse. Fakultetas administruoja tris doktorantūros programas, tame tarpe dvi unikalias Meno doktorantūras. Doktorantūros studijos vykdomos kartu su VDA Dailėtyros institutu bei Lietuvos kultūros tyrimų institutu, VDA Nidos doktorantūros mokykla ir Aalto universitetu.

    Fakulteto studentai studijų metu turi nuolatinę galimybę bendrauti su akademijoje dirbančiais Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos bei Lietuvos mokslo premijos laureatais. Kūrybines dirbtuves ir seminarus nuolat veda žinomi užsienio menininkai ir aukštųjų mokyklų profesoriai.