• Naujienlaiškis
 • Siekiai ir vertybės

  Vizija

  Išskirtinės Akademijos galimybės remtis tarptautinio lygmens menine kūryba, menine bei moksline tiriamąja ir ugdomąja veikla iki 2020 m. pavers ją Baltijos šalių aukštųjų dailės mokyklų lydere.

  Misija

  Pasižymėdama intensyvia menine, moksline ir ugdomąja veikla bei turėdama ilgalaikę nepriekaištingą reputaciją, Akademija tobulina, kuria ir skleidžia meninės kūrybos, meninių ir mokslinių tyrimų žinias, ugdo iškilius absolventus, darančius reikšmingą poveikį Lietuvos ir pasaulio visuomenei. 
   


  Strateginiai instrumentai:

  Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas

  Finansinis stabilumas

  Personalo branginimas ir ugdymas

  Strateginiai tikslai:

  Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą

  Siekti aukšto, reikšmingo tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio

  Žadinti studentų motyvaciją, didinti kūrybinį potencialą

  Vertybės:

  Akademinė kultūra

  akademinė laisvė, kritiškas mąstymas, kūrybiškumas, nuolatinis atsinaujinimas ir tobulinimasis

  Tvarumas

  nuolatinis lyderystės, reikšmingumo ir ilgalaikiškumo siekis, subalansuotas išteklių valdymas, socialinė darna ir atvirumas

  Profesionalumas

  atsakinga, efektyvi ir efektinga veikla

  Tapatumas

  atsakomybė, grindžiama kilme ir kultūra, įsipareigojimas išsaugoti ir plėtoti savitus bruožus daugiakultūrėje aplinkoje

  Tarptautiškumas

  tarpkultūriniai mainai, akademinio judumo formų įvairovė, meno, mokslo ir studijų kokybės gerinimas globalizacijos sąlygomis

  Tolerancija

  pakantumas įvairovei, supratingumas, ištvermė ir pagarba kitokiai kultūrai, skirtingoms nuomonėms, pažiūroms ir įsitikinimams