Senatas

 

Naujienos:

2021 m. spalio 13 d. 10 val. A. ir A. Tamošaičių galerijoje „Židinys “ (Dominikonų g. 15, Vilnius) planuojamas VDA Senato posėdis Nr. S-2021-5.
Dienotvarkė


Senato darbo reglamentas
(Aktuali redakcija: VDA Senato 2021-02-24 nutarimas Nr. S-2021-2/13 (Senato posėdis Nr. S-2021-2)

 

Kontaktai

   
Senato pirmininkė prof. Marija Marcelionytė-Paliukė (8 5) 210 5437 marija.marcelionyte-paliuke@vda.lt

Senato pirmininko pavaduotojas
​prof. Petras Mazūras

(8 5) 210 5438 petras.mazuras@vda.lt

Senato referentė Laima Spelskienė

(8 5) 210 5484 laima.spelskiene@vda.lt