• Naujienlaiškis
 • Garbės daktarai ir profesoriai


  Garbės daktarai

  Jonas Mekas (2018)
  Ingrida Korsakaitė (2018)
  Romualdas Budrys (2013)
  Stasys Eidrigevičius (2009)
  Vytautas Landsbergis (2003) 
  Paul Uwe Dreyer (2000)
  Vytautas Kazimieras Jonynas (1996)
  Vytautas Kašuba (1994)
  Kazys Varnelis (1993)
  Vladas Drėma (1992)

  Garbės profesoriai

  Kęstutis Zapkus (2014)
  Saulius Valius (2013)
  Alfonsas Andriuškevičius (2010)
  Vytautas Edmundas Čekanauskas (2006)
  Algirdas Petrulis (2005) 
  Juozas Balčikonis (2003)
  Algimantas Švėgžda (1996) 
  Feliksas Daukantas (1995)
  Liudvikas Strolis (1995) 
  Petras Aleksandravičius (1995)
  Antanas Tamošaitis (1995)