Akademinė etika ir lygios galimybės

Pranešimus ir/ar skundus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų, prašome, siųsti el. paštu etika@vda.lt (adresuojami Senato Etikos komitetui) arba etika.sa@vda.lt (adresuojami VDA Studentų atstovybei). 

VDA Senato Akademinės etikos komisija:

Prof. Marius Pranas Šaliamoras – pirmininkas
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Prof. Ramūnas Banys
Dr. Marius Iršėnas
Doc. Vaidas Naginionis
Stud. Kostas Paškevičius
Kviestieji nariai:
Neringa Savickė (Rektorės pavaduotoja teisei)

Pranešimus ir / ar skundus dėl seksualinio priekabiavimo prašome siųsti el. paštu pasirinktinai VDA atsakingam už priekabiavimo prevenciją asmeniui – VDA studijų kokybės skyriaus vedėjui Ričardui Bartkevičiui ricardas.bartkevicius@vda.lt, VDA psichologei psichologas@vda.lt, savo Fakulteto dekanui, Senato Etikos komiteto pirmininkui Prof. Mariui Pranui Šaliamorui marius.saliamoras@vda.lt arba kreiptis į šiuos asmenis žodžiu. 

Pranešimą apie seksualinį priekabiavimą taip pat galite pateikti užpildant pranešimo formą (žr. žemiau). (Pranešimas adresuojamas VDA atsakingam už priekabiavimo prevenciją asmeniui).

Pranešimas apie seksualinį priekabiavimą

Vilniaus dailės akademija garantuoja besikreipiančiųjų konfidencialumą.


Teisės aktai

Vilniaus dailės akademijos akademinės etikos kodeksas

Lygybės įgyvendinimo Vilniaus dailės akademijos priemonių planas

Vilniaus dailės akademijos lygių galimybių politika ir seksualinio priekabiavimo prevencijos įgyvendinimo tvarka

VDA Senato Etikos komiteto veiklos nuostatai