• Naujienlaiškis
 • Senato nariai

  Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai 2016-11-04 išrinktas VDA Senatas (patikslinta 2019-06-04 ir 2019-12-04):

  Senato nariai pagal pareigas:

  Doc. Ieva Skauronė – rektorė (nuo 2019-06-04)
  Dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms (nuo 2019-06-04)
  Dr. Marius Iršėnas – prorektorius menui ir mokslui

  Vilniaus fakulteto atstovai:

  Prof. Petras Mazūras
  Prof. Marius Pranas Šaliamoras
  Prof. Kęstutis Vasiliūnas
  Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
  Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  Prof. Alvydas Šeibokas
  Prof. Audrius Klimas (nuo 2019-12-04)
  Prof. Aušra Lisauskienė
  Prof. Artūras Raila
  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  Doc. dr. Agnė Narušytė
  Doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (nuo 2019-12-04)

  Kauno fakulteto atstovai:

  Prof. Saulius Juozas Jarašius
  Prof. Rolandas Rimkūnas
  Prof. Virgilijus Trakimavičius
  Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
  Doc. Vaidas Naginionis

  Telšių fakulteto atstovai:

  Doc. Ramūnas Banys
  Prof. Laima Kėrienė

  Klaipėdos fakulteto atstovas:

  Prof. Alvydas Klimas

  Kamieninių padalinių atstovas:

  Dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas

  Studentų atstovai:

  Ailenas Matulaitis KF (nuo 2018-11-28)
  Mykolas Deveikis KF (nuo 2018-11-28)
  Akvilina Kleizaitė VF (nuo 2018-11-28)
  Ieva Fridrikaitė TF (nuo 2020-03-25)
  Rugilė Bernadeta Matuzatė VF (nuo 2020-03-25)
  Goda Šimkutė KF (nuo 2020-03-25)


  Atestacinės komisijos ir Senato komitetai
  Patvirtinta: 2019-12-04 Senato nutarimas Nr. S-2019-8/16
  (aktuali redakcija 2020-03-25)

  VDA dėstytojų-menininkų konkursų ir atestacijos komisija:

  Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
  Prof. dr. Rasutė Žukienė (VDU)
  Ričardas Bartkevičius (VDA)
  Prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU)
  Prof. dr. Antanas Kučinskas (LMTA)
  Prof. Aušra Lisauskienė (VDA)
  Prof. Artūras Raila (VDA)
  Prof. Marius Šaliamoras (VDA)
  Stud. Goda Šimkutė KF

  VDA dėstytojų-mokslų sričių atstovų ir mokslo darbuotojų konkursų ir atestacijos komisija:

  Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
  Ričardas Bartkevičius (VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas)
  Dr. (hp) Rūta Janonienė (VDA DI vyriausioji m. d.)
  Doc. dr. Andrius Juškys (LMTA Meno vadybos skyriaus vedėjas)
  Prof. dr. Albinas Kuncevičius (VU IF Archeologijos katedros vedėjas)
  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (VDA DITK)
  Dr. Mindaugas Paknys (LKTI vyriausiasis m. d.)
  Dr. Tojana Račiūnaitė (VDA DI vyriausioji m. d.)
  Stud. Goda Šimkutė KF

  Senato Studijų kokybės komitetas:

  Senato nariai:

  Dr. Ieva Pleikienė – pirmininkė
  Prof. Saulius Juozas Jarašius
  Prof. Laima Kėrienė
  Prof. Petras Mazūras
  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  Doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė
  Prof. Rolandas Rimkūnas
  Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
  Stud. Matulaitis Ailenas KlaipF
  Stud. Mykolas Deveikis KF
  Stud. Rugilė Bernadeta Matuzaitė VF
  Kviestieji nariai:
  Ričardas Bartkevičius
  Marija Šimanėlienė
  Inara Klimienė

  Senato Meno ir mokslo komitetas:

  Senato nariai:

  Dr. Marius Iršėnas – pirmininkas
  Prof. Aušra Lisauskienė
  Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
  Doc. dr. Agnė Narušytė
  Dr. Tojana Račiūnaitė
  Prof. Artūras Raila
  Prof. Kęstutis Vasiliūnas
  Stud. Ieva Fridrikaitė TF
  Kviestieji nariai:
  Dr. Dalia Klajumienė
  Prof. Antanas Šnaras

  Senato Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komitetas:

  Senato nariai:

  Doc. Ieva Skauronė – pirmininkė
  Doc. Ramūnas Banys
  Prof. Alvydas Klimas
  Prof. Audrius Klimas
  Prof. Virginijus Trakimavičius
  Prof. Alvydas Šeibokas
  Stud. Akvilina Kleizaitė VF
  Kviestieji nariai:
  Virgilijus Kireilis
  Prof. Jonas Audėjaitis

  Senato Etikos komisija:

  Senato nariai:

  Prof. Marius Pranas Šaliamoras – pirmininkas
  Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
  Doc. Ramūnas Banys
  Dr. Marius Iršėnas
  Doc. Vaidas Naginionis
  Stud. Goda Šimkutė KF
  Kviestieji nariai:
  Neringa Savickė