• Naujienlaiškis
 • Senato nariai

  Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai 2016-11-04 išrinktas VDA Senatas. Akademijos kamieniniuose padaliniuose ir Studentų atstovybėje išrinkti bei paskirtieji pagal pareigas senato nariai yra šie (patikslinta 2019 m. birželio 4 d.):

  Senato nariai pagal pareigas:
  doc. Ieva Skauronė – rektorė
  doc. dr. Ieva Pleikienė – studijų prorektorė
  dr. Marius Iršėnas – mokslo prorektorius

  Aukštųjų studijų fakulteto atstovai:
  prof. Aušra Lisauskienė
  prof. Artūras Raila
  prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  doc. dr. Agnė Narušytė

  Vilniaus fakulteto atstovai:
  prof. Petras Mazūras
  prof. Marius Pranas Šaliamoras
  prof. Kęstutis Vasiliūnas
  prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
  doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  doc. Alvydas Šeibokas

  Kauno fakulteto atstovai:
  prof. Saulius Juozas Jarašius
  prof. Rolandas Rimkūnas
  prof. Virgilijus Trakimavičius
  doc. Vaida Almonaitytė-Navickienė
  doc. Vaidas Naginionis

  Telšių fakulteto atstovai:
  doc. Ramūnas Banys
  prof. Laima Kėrienė

  Klaipėdos fakulteto atstovas:
  prof. Alvydas Klimas

  Kamieninių padalinių atstovas:
  dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas

  Studentų atstovai:
  Beatričė Sindaravičiūtė TF (nuo 2018-04-25)
  Matulaitis Ailenas KlF (nuo 2018-11-28)
  Mykolas Deveikis KF (nuo 2018-11-28)
  Rūta Sabaliauskaitė VF (nuo 2018-02-14)
  Emilija Minikavičūtė VF (nuo 2018-04-25)
  Akvilina Kleizaitė VF (nuo 2018-11-28)