• Naujienlaiškis
 • Senato nariai

  Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai 2016-11-04 išrinktas VDA Senatas (patikslinta 2019-06-04 ir 2019-12-04):

  Senato nariai pagal pareigas:

  doc. Ieva Skauronė – rektorė (nuo 2019-06-04)
  doc. dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms (nuo 2019-06-04)
  dr. Marius Iršėnas – prorektorius mokslui

  Vilniaus fakulteto atstovai:

  prof. Petras Mazūras
  prof. Marius Pranas Šaliamoras
  prof. Kęstutis Vasiliūnas
  prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
  doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  prof. Alvydas Šeibokas
  prof. Audrius Klimas (nuo 2019-12-04)
  prof. Aušra Lisauskienė
  prof. Artūras Raila
  prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  doc. dr. Agnė Narušytė
  doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (nuo 2019-12-04)

  Kauno fakulteto atstovai:

  prof. Saulius Juozas Jarašius
  prof. Rolandas Rimkūnas
  prof. Virgilijus Trakimavičius
  doc. Vaida Almonaitytė Navickienė
  doc. Vaidas Naginionis

  Telšių fakulteto atstovai:

  doc. Ramūnas Banys
  prof. Laima Kėrienė

  Klaipėdos fakulteto atstovas:

  prof. Alvydas Klimas

  Kamieninių padalinių atstovas:

  dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas

  Studentų atstovai:

  Matulaitis Ailenas KlF (nuo 2018-11-28)
  Mykolas Deveikis KF (nuo 2018-11-28)
  Akvilina Kleizaitė VF (nuo 2018-11-28)
  Ieva Fridrikaitė TF (nuo 2020-03-25)
  Rugilė Bernadeta Matuzatė VF (nuo 2020-03-25)
  Goda Šimkutė KF (nuo 2020-03-25)