• Naujienlaiškis
 • Senato nariai

  Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai 2016 m. lapkričio 4 d. išrinktas VDA Senatas (patikslinta 2019.06.04 ir 2019.12.04):

  Senato nariai pagal pareigas:

  doc. Ieva Skauronė – rektorė (nuo 2019-06-04)
  dr. Marius Iršėnas – mokslo prorektorius

  doc. dr. Ieva Pleikienė – studijų prorektorė (nuo 2019-06-04)

  Aukštųjų studijų fakulteto atstovai:

  prof. Audrius Klimas (nuo 2019-12-04)
  prof. Aušra Lisauskienė
  prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  doc. dr. Agnė Narušytė
  doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (nuo 2019-12-04)
  prof. Artūras Raila

  Vilniaus fakulteto atstovai:

  doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
  prof. Petras Mazūras
  prof. Marius Pranas Šaliamoras
  prof. Alvydas Šeibokas
  prof. Kęstutis Vasiliūnas
  prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

  Kauno fakulteto atstovai:

  doc. Vaida Almonaitytė-Navickienė
  prof. Saulius Juozas Jarašius
  doc. Vaidas Naginionis
  prof. Rolandas Rimkūnas
  prof. Virgilijus Trakimavičius 

  Telšių fakulteto atstovai:

  doc. Ramūnas Banys
  prof. Laima Kėrienė

  Klaipėdos fakulteto atstovas:

  prof. Alvydas Klimas 

  Kamieninių padalinių atstovas:
  dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas

  Studentų atstovai:

  Matulaitis Ailenas KlF (nuo 2018-11-28)
  Mykolas Deveikis KF (nuo 2018-11-28)
  Akvilina Kleizaitė VF (nuo 2018-11-28)
  Emilija Minikavičūtė VF (nuo 2018-04-25)
  Rūta Sabaliauskaitė VF (nuo 2018-02-14)
  Beatričė Sindaravičiūtė TF (nuo 2018-04-25)