• Naujienlaiškis
 • I a. salė II a. salė

  2017 Sausis-birželis

  Dainiaus Trumpio personalinė paroda

   Feliksas Jokubausko personalinė paroda

  Grupinė tarpdisciplininė paroda „Padori paroda“

    VDA dizaino katedrų paroda

  Adomo Danusevičiaus personalinė paroda / doktorantūros gynimas

    Eglės Vertelkaitės personalinė paroda

  Justinas Vaitiekūnas personalinė paroda

   Tapybos katedros jubiliejinė paroda

  VDA doktorantų paroda

     Vyganto Paukštės personalinė paroda

  Studentų baigiamųjų darbų gynimai

     2017 Birželis-Gruodis

  Jaunojo dizainerio prizas 2017                                                                                                    

     Meno celės 2017

  Galerijos „Meno parkas“ jubiliejinė paroda

  Grupinė paroda „Gdansk in Vilnius"

  A. Švėgždos piešinių konkuros paroda

     Tarptautinio tęstinio projekto „Keliaujančios raidės 2017“paroda

  Giedriaus Jonaičio personalinė paroda

     Jaunojo tapytojo prizas 2017

  Grupinė tarpdisciplininkė paroda "The Long Shadow"

     Penkiukės grupinė paroda „Prieš/Po 40 metų“
   

     Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda