I a. salė II a. salė

2017 Sausis-birželis

Dainiaus Trumpio personalinė paroda

 Feliksas Jokubausko personalinė paroda

Grupinė tarpdisciplininė paroda „Padori paroda“

  VDA dizaino katedrų paroda

Adomo Danusevičiaus personalinė paroda / doktorantūros gynimas

  Eglės Vertelkaitės personalinė paroda

Justinas Vaitiekūnas personalinė paroda

 Tapybos katedros jubiliejinė paroda

VDA doktorantų paroda

   Vyganto Paukštės personalinė paroda

Studentų baigiamųjų darbų gynimai

   2017 Birželis-Gruodis

Jaunojo dizainerio prizas 2017                                                                                                    

   Meno celės 2017

Egidijaus Praspaliausko personalinė paroda

  Galerijos „Meno parkas“ jubiliejinė paroda

 

  Grupinė paroda „Gdansk in Vilnius"

A. Švėgždos piešinių konkuros paroda

   Tarptautinio tęstinio projekto „Keliaujančios raidės 2017“paroda

Giedriaus Jonaičio personalinė paroda

   Jaunojo tapytojo prizas 2017

Grupinė tarpdisciplininkė paroda "The Long Shadow"

   Penkiukės grupinė paroda „Prieš/Po 40 metų“
 

   Kęstučio Grigaliūno personalinė paroda