Dailės pagrindų ir teorijos katedra | VDA Telšiai

 

Dailės pagrindų ir teorijos katedra jungia dėstytojus, žinomus menininkus, teorijos specialistus, kurių dėstomi dalykai yra bendri visoms programų specializacijoms. 

Dailės pagrindų ir teorijos katedra

Vedėjas doc. Alvydas Mikuta 8 603 365 67 alvydas.mikuta@vda.lt