• Naujienlaiškis
 • Priėmimo į VDA 2018 metais tvarka

  Stojamųjų egzaminų į bakalauro studijas 2018m. aprašai, tvarkaraštis
   


  Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis 2018m. Telšių fakultete:

  Birželio 21d. Metalo menas ir juvelyrika / 3gr. 09:00 - 13:00 Teminė kompozicija 1 užduotis 14:00- 18:00 Teminė kompozicija 2 užduotis
  Birželio 25d. Kostiumo dizainas / Aprangos dizainas / 2gr. 09:00 - 13:00  Kompozicija 1 užduotis 14:00 - 18:00  Kompozicija 2 užduotis
  Birželio 28d. Skulptūra / 4gr. 09:00 - 13:00 Vizualinė raiška 14:00 - 18:00 Teminė kompozicija užduotis
  Birželio 29d.  Dizainas / Baldų dizainas ir restauravimas ; Gaminio dizainas / 1gr. 09:00 - 13:00 Kompozicija 1 užduotis 14:00 - 18:00 Kompozicija 2 užduotis

  STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į DIZAINO KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMAS UŽDUOČIŲ APRAŠAI

  Kūrybinių darbų aplankas (visos dizaino grupės)

  Stojančiojo aplankas turi būti pateiktas aplanke ar segtuve iki 30 vnt. iki A3 formato dydžio lapuose. Darbų aplanko turinys ir forma nėra reglamentuoti ir stojantysis gali laisvai rinktis kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai,tačiau jame turi atsispindėti stojančiojo mokymosi pasiekimus ir profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: piešiniai, tapybos, lipdybos kūriniai, kompozicijos, fotografijos, grafiniai darbai ir visa kita, į ką stojantysis norėtų atkreipti dėmesį, kai vertinama jo asmeninė patirtis. Pastaba: aplanke esantys įrašai, leidžiantys identifikuoti kūrinius atlikusį asmenį, turi būti uždengti arba kitu būdu paslėpti.


  Dizaino 1 grupė (Dizaino studijų programa)

  Vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys);

  1 užduotis. Kompozicija plokštumoje (pagal slaptą užduotį). Dvi abstrakčios skirtingos ar priešingo charakterio kompozicijos. Trukmė 4 val. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų sugebėjimus komponuoti plokštumoje. Tuo tikslu atliekamos dvi abstrakčios kompozicijos, panaudojant bazinius kompozicinius elementus – spalvą, dėmę, liniją, Sąlyginės kompozicijų temos nurodomos slaptoje užduotyje. Kompozicijose neturi būti siužetiškumo ir iliustratyvumo, - temose neturi figūruoti iliustratyvūs pasakojimo elementai. Kompozicijose turi būti panaudotos slaptoje užduotyje nurodytos geometrinės formos. Naudojamos pagrindinės komponavimo ir atlikimo išraiškos priemonės: simetrija, asimetrija, ritmas, metras, kontrastas, niuansas, pagrindinių ir papildomų elementų hierarchija, kompozicinė pusiausvyra, linija, dėmė, spalvinė-toninė gradacija ir kt. Vertinama kompozicijos įtaigumas, pagrindinių komponavimo ir raiškos priemonių naudojimo tikslingumas, pateikimo kultūra ir atlikimo kokybė. Formatas A2, vatmanas, įvairaus kietumo grafito pieštukai, flomasteriai, markeriai ir vandeniu skiedžiami dažai (akrilas, akvarelė, guašas, tempera).

  2 užduotis. Kompozicija erdvėje - maketas (pagal slaptą užduotį). Trukmė 4 val. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų sugebėjimus komponuoti erdvėje. Slaptoje užduotyje neturi būti formuojamos funkcinės užduotys. Kompozicijose turi būti panaudotos slaptoje užduotyje nurodytos geometrinės formos ar tūriai. Užduotyje keliami šie reikalavimai: kuriant erdvinę kompoziciją naudotis geometrinėmis formomis, siekti erdvės emocinio paveikumo, teisingai naudoti perspektyvą, linijų gradacijos ir toninės skalės pagalba išryškinant erdvės struktūrą. Slaptoje užduotyje gali būti įvardijamos papildomos erdvę formuojančių elementų charakteristikos, pvz., papildomos paviršių charakteristikos - ažūras, lenkimas, lūžis, reljefas ir pan. Vertinama kompozicijos įtaigumas, pagrindinių komponavimo ir raiškos priemonių naudojimo tikslingumas, pateikimo kultūra ir atlikimo kokybė. Formatas A2, vatmanas, grafito pieštukas.


  Dizaino 2 grupė (Kostiumo dizaino studijų programa)

  Vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys);

  1 užduotis. Kompozicija plokštumoje (pagal slaptą užduotį). Dvi abstrakčios priešingos kompozicijos. Trukmė 4 val. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų sugebėjimus komponuoti plokštumoje. Tuo tikslu atliekamos dvi abstrakčios kompozicijos, panaudojant bazinius kompozicinius elementus – spalvą, dėmę, liniją. Sąlyginės kompozicijų temos nurodomos slaptoje užduotyje. Kompozicijose neturi būti siužetiškumo ir iliustratyvumo, - temose neturi figūruoti iliustratyvūs pasakojimo elementai. Kompozicijose turi būti panaudotos slaptoje užduotyje nurodytos geometrinės formos. Naudojamos pagrindinės komponavimo ir atlikimo išraiškos priemonės: simetrija, asimetrija, ritmas, kontrastas, niuansas, pagrindinių ir papildomų elementų hierarchija, kompozicinė pusiausvyra, linija, dėmė, spalvinė-toninė gradacija ir kt. Vertinama kompozicijos įtaigumas, pagrindinių komponavimo ir raiškos priemonių naudojimo tikslingumas, pateikimo kultūra ir atlikimo kokybė. Formatas A2, vatmanas, įvairaus kietumo grafito pieštukai, flomasteriai, markeriai ir vandeniu skiedžiami dažai (akrilas, akvarelė, guašas, tempera).

  2 užduotis. Kompozicija (pagal slaptą užduotį). Trukmė 4 val. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimus komponuoti pagrindinius kostiumo (drabužio) elementus ant žmogaus figūros. Užduotyje keliami reikalavimai: nupiešti dviejų proporcingų žmogaus figūrų kompoziciją, sukurti drabužių modelius ir pavaizduoti juos ant figūrų, pagal užduotą temą. Vertinama – mada, funkcija, estetika t.y. komponavimas lape, figūrų proporcingumas, drabužių atitikimas iškeltai problemai, meninė raiška Formatas A2, vatmanas, įvairios priemonės (flomasteris, markeriai, pieštukai, akvarelė, geliniai rašikliai, guašas ir t.t...).


  STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į DAILĖS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMAS UŽDUOČIŲ APRAŠAI

  Kūrybinių darbų aplankas (visos dailės grupės)

  Stojančiojo aplankas turi būti pateiktas aplanke ar segtuve iki 30 vnt. iki A3 formato dydžio lapuose. Darbų aplanko turinys ir forma nėra reglamentuoti ir stojantysis gali laisvai rinktis kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai,tačiau jame turi atsispindėti stojančiojo mokymosi pasiekimus ir profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: piešiniai, tapybos, lipdybos kūriniai, kompozicijos, fotografijos, grafiniai darbai ir visa kita, į ką stojantysis norėtų atkreipti dėmesį, kai vertinama jo asmeninė patirtis. Pastaba: aplanke esantys įrašai, leidžiantys identifikuoti kūrinius atlikusį asmenį, turi būti uždengti arba kitu būdu paslėpti.


  Dailės 3 grupė ( Metalo meno ir juvelyrikos studijų programa)

  Vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys);

  1 užduotis. Teminė kompozicija. Užduoties tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų kūrybinius gebėjimus.  Tuo tikslu pateikiama tema sukurti erdvinio kūrinio eskizą popieriuje. Vertinamas gebėjimas originaliai atskleisti temą, kūrybingai naudoti išraiškos priemones, formą, spalvą ir ritmą. Užduotis atliekama A2 formate, kuriame talpinama iki A3 lapo formato dydžio kompozicija, likusi lapo dalis naudojama eskizavimui, temos idėjų paieškai. Užduotis atliekama pasirinktinai - vandeniu skiedžiamais dažais ar kitomis spalvinimo priemonėmis, įvairaus kietumo pieštukais, koliažiniais elementais ir t.t. Egzamino trukmė 4 valandos.

  2 užduotis. Teminė kompozicija Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimą kurti ir lipdyti ar kitaip konstruoti erdvinę formą. Tuo tikslu įvykdymui duodama slapta tema. Vertinama meninė raiška (originalumas, proporcijos, atlikimo kokybė). Užduotis atlikimui pateikiamos medžiagos: plastelinas, viela, bambukinės lazdelės, kartonas. Egzamino trukmė 4 valandos.


  Dailės 4 grupė (Skulptūros studijų programa)

  Vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys);

  1 užduotis. Vizualinė raiška. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų kūrybinius gebėjimus. Tuo tikslu pateikiama tema sukurti skulpturos - erdvinio kūrinio eskizą popieriuje. Vertinamas idėjos originalumas, gebėjimas atskleisti kūrinio temą kūrybingai naudojant išraiškos priemones-liniją, formą, ritmą. Užduotis atliekama įvairaus kietumo pieštukais, anglimi. Formatas A2 : lape pateikiami keli eskiziniai variantai ir tame pačiame lape išpildomas vienas pasirinktas (ne mažesnis nei A3 dydžio) kompozicinis variantas. Egzamino trukmė 4 valandos.

  2 užduotis. Teminė kompozicija. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimą pateiktų medžiagų pagalba sukurti skulptūrinį- erdvinį ir įtaigų kūrinį nurodyta tema. Ivykdymo būdas: lipdyta, konstruota ar kitaip sukurta. Užduotis atlikimui pateikiamos medžiagos: molis, plastelinas, putplastis, viela, vinys, medžio elementai. Egzamino trukmė 4 valandos.