Skelbiamas Erasmus+ praktikų konkursas

Visus VDA studentus (taip pat ir paskutinių kursų studentus - būsimus absolventus) kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ praktikų konkurse.
Iki 2016 m. gegužės 1 d. VDA tarptautinių ryšių skyriui el. paštu erasmus@vda.lt reikia pateikti:

• paraišką dalyvauti praktikos mobilumo programoje
• įmonės sutikimą priimti į praktiką (laisva forma). 

Studentų atranką „Erasmus+" praktikai  vykdys komisija sudaryta iš VDA fakultetų dekanų ir tarptautinių ryšių skyriaus atstovo pagal šiuos kriterijus:

- aukštas akademinis pažangumas;
- Erasmus+ praktikos atitikimas studijuojamai/baigiamai programai; 
- motyvacija.

Prioritetas bus skiriamas praktikoms suplanuotoms laikotarpiui tarp 2016 m. birželio 1 d. ir rugsėjo 30 d. 
Esant dideliam konkurso dalyvių skaičiui bus skiriama minimali 2 mėn. trukmės praktika.
Erasmus + studentų praktikos konkurso rezultatai bus paskelbti VDA tinklalapyje 2016 m. gegužės 9 d.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ studentų mobilumą praktikai.