• Naujienlaiškis
 • Erasmus+ konkursas VDA personalui

  VDA Tarptautinių ryšių skyrius kviečia akademijos dėstytojus ir administracijos darbuotojus dalyvauti Erasmus+ programos personalo mobilumo dėstymui ir mokymams bei stažuotėms konkurse. 

  Pageidaujantys konkurso būdu gauti finansavimą Erasmus+ dėstymo ar mokymosi vizitams 2015/ 2016 m. m. užsienio partnerinėse institucijose turi pateikti:

  • Užpildytą paraišką
  • Priėmimo laišką ar kvietimą iš priimančios institucijos.

  Priimančias įmones, įstaigas, į kurias galima vykti mokymosi vizitui (praktiniai seminarai, mokymai, kursai), reikia susirasti patiems.
  Taip pat galima teikti paraiškas kviečiamam dėstytojui iš užsienio įmonės, esančios vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių, dėstyti VDA.

  Paraiškas ir priėmimo laišką/kvietimą teikti tarptautinių ryšių skyriui arba siųsti el. paštu ieva.skaurone@vda.lt iki 2015-10-15.


  Pirmenybė skiriama Erasmus+  dėstymo ar mokymosi veiklai:

  • kurioje, konkretūs personalo darbuotojai dalyvauja pirmą kartą;
  • kai dėstymo/mokymosi vizitas suderintas su priimančia institucija;
  • kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga;
  • kurios metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

  Sąrašą aukštųjų mokyklų, į kuriuos galima vykti dėstytibei daugiau informacijos apei Erasmus+ personalo mobilumą galite rasti čia.