Tarptautiniai ryšiai

 

Erasmus aukštojo mokslo chartija 

KA 1 PERSONALO MOBILUMAS MOKYMAMS

Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumas apima šias kryptis: 
• akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais; 
• administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.

Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir pan.

Galimi veiklos dalyviai: VDA mokslo ir studijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas). 

Viešas konkursas KA 1 Personalo mobilumui mokymams yra skelbiamas ir organizuojamas VDA Tarptautinių ryšių skyriaus kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje

Veiklos eiga:
Būtina sąlyga – darbo plano (Training mobility agreement) , patvirtinto siunčiančiosios ir priimančiosios institucijos arba įmonės, parengimas. Plane turi būti nurodyti bent tokie punktai: bendras tikslas ir užduotys, numatomi planuojamos mokymo arba mokymosi veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa. 

Veiklos trukmė: 
Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).

Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą:
28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šveicarija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Plačiau apie finansavimo sąlygas ir atsiskaitymą įvykdžius mobilumą - puslapio pabaigoje.


KA 1 PERSONALO MOBILUMAS DĖSTYMUI

Ši veikla suteikia mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir kviestinio įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. Erasmus+ dėstytojų paskaitos yra integruojamos į priimančios institucijos studijų programą, sudaro sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, inicijuoja pedagoginių metodų ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą; skatina mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį. 

Viešas konkursas KA 1 Personalo mobilumui dėstymui yra skelbiamas ir organizuojamas VDA Tarptautinių ryšių skyriaus kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje. 

Pageidaujantys skaityti paskaitas partnerinėje institucijoje turi užsienio kalba paruošti dėstymo programą (Teaching mobility agreement) , suderinti vizito laiką su priimančia institucija ir gauti jos sutikimą (individualiai arba tarpininkaujant VDA Tarptautinių ryšių skyriui). 

Veiklos trukmė:
Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau nei 8 dėstymo valandos per savaite.

Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą:
28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Šveicarija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. 

Kur galima vykti dėstyti? 
VDA yra pasirašiusi Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį su šiomis užsienio aukštosiomis mokyklomis. 
 
Austrija

Kunst Universitaet Linz
Universitaet fuer angewandte Kunst Wien

Airija

Cork Institute of Technology
National College of Art and Design
Limerick Institute of Technology

Belgija

KU Leuven Faculty of Architecture
Karel de Grote-Hogeschool , Antwerpen
Artevelde University College Ghent

Ecole de Recherche Graphique
Academie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles

Čekijos Respublika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem/ Faculty of Art and Design
Art and Design Institut

Danija

Aarhus School of Architecture
VIA University college, The school of Technology and business
Det Kongelinge Danske Kunstakademi/Royal Danish Academy of Arts

Didžioji Britanija

Birmingham Institute of Arts and Design
University of Edinburgh
Oxford Brookes University
Bradford College
Norwich University of The Arts
University Campus Suffolk

Estija

Estonian Academy of Arts
Tartu Arts Academy

Graikija

Athens School of Fine Arts
University of Ioannina
Technological Educational Institute TEI of Athens

Islandija

Iceland Academy of the Arts

Ispanija

Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
Universidad Antonio de Nebrija
Escuela Superior de Diseno de la Rioja
Universidad Camilo Jose Cela, Madrid
Universidad Politecnica de Valencia
School of Arts and College of Design Burgos
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
EASD Vitoria-Gasteiz ADGE
School of Arts and College of design in Zamora
Escola Massana
School of Arts and College of Design, Burgos
ESAD de Sevilla
La Escuela Superior de Diseño de Aragón

Italija

Academy of Fine Arts of l'Aquila
Accademia Albertina delle Belle Arti Torino
Accademia di Belle Arti Macerata
Accademia di belle Arti di Fronsinone
Seconda Universita Degli Studi di Napoli
Accademia di Belle Arti di Ravenna
Accademia di Belle Arti di Brera
Accademia di Belle Arti di Urbino
Accademia di Belle Arti di Bologna
Universita della Calabria
Accademia di Belle Arti di Roma
Rufa (Rome University of Fine Arts)
Isia Urbino
Politecnico di Milano
Accademia di Belle Arti di Napoli
Libera Accademia di Belle Arti

Kroatija

University of Zagreb

Kipras

Frederick University Nicosia

Latvija

Latvijas Makslas Akademija
Daugavpils University
Riga International School of Economics and Business Administration (Faculty of architecture and design)

Riga Stradinš University
Rezeknes Augstskola
University of Latvia
Latvijas Kristiga Akademija

Lenkija

Academy of Fine Arts in Gdansk
Jagiellonian University
Akademia Sztuk Pięknych w Lodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Artstyczny w Poznaniu
The E.Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw
Academy of Fine Arts in Warsaw

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Bialystok University of Technology
Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet technologizno-humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Norvegija

Bergen Academy of Art and Design
Bergen Arkitekt Hogskole
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
The Oslo school of architecture and design (AHO)

Oslo National Academy of the Arts

Olandija

Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam
Royal Academy of Art, Hague

HKU University of Arts Utrecht
Gerrit Rietveld Academie
ArtEZ Institute of the Arts

Portugalija

Escola Superior de Artes e Design (Porto/Matosinhos)
Instituto Politecnico do Porto
Universidade de Coimbra
Universidade Técnica de Lisboa
University of Porto

Universidade de Lisboa
Universidade Nova de Lisboa

Prancūzija

ESAD Orleans
Ecole Nationale superieure d'art de Dijon
Ecole Nationale Superieure d'art de Nancy
L'Ecole de Design Nantes Atlantique
L’Ecole D’Architecture de Strasbourg
L’Ecole Superieure D’Art de Grenoble
L’Ecole Superieure des Arts Appliques et du Textile Roubaix
Ecole Superieure Estienne des Arts et Industries Graphiques
Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense
ESAD/Ecole Superieure d'Art de Design de Reims
KEDGE Business School

Esam Caen/Cherbourg
Institut Superieur des Beaux-Arts de Besancon
Ecole Superieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans
L'École supérieure d'art et de design d'Amiens

 
Rumunija

National University of Arts, Bucharest

Slovakija

Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Slovėnija

Faculty of Design
University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Textile Department

Suomija

Aalto University School of Arts
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Lahti University of Applied Sciences
University of Lapland/ Lapland Yliopisto

University of the Arts Helsinki
Turku University of Applied Sciences
ARCADA University of Applied Sciences

Švedija

Hogskolan i Boras Textilhogskolan
HDK/School of Design and Crafts, University of Gothenburg

Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design
Linköpings Universitet Institute of Technology

Turkija

Hacettepe University
TOBB University of Economics and Technology
Mimar Sinan Fine Arts University
Anadolu University, Eskisehir
Marmara Universitesi Istanbul

Dumlupinar University
Dokuz Eylül University
TOBB University of Economics and Technology

Vokietija

Stuttgart State Academy of Art and Design
HGB Leipzig – Hohschule fur Grafik und Buchkunst
Akademie der Bildende Kuenste Munchen
Hochschule Zittau/Goerlitz
Universitaet Hildesheim, Institut fuer Kulturpolitik
Hohschule Bremen

Fachhohschule Dusseldorf - University of Applied Sciences
Hohschule Niederrhein
Muthesius University of Fine Arts and Design
Fachhochschule Potsdam
Hochschule Trier

 

FINANSAVIMO SĄLYGOS

VDA darbuotojai, atrinkti Erasmus +KA 1 personalo mobilumui dėstymui ar mokymams bei pasirašę mobilumo sutartis su priimančiomis institucijomis ar įmonėmis, prieš išvykdami VDA Tarptautinių ryšių skyriuje turi pasirašyti finansinę mobilumo sutartį. 

Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR vienam dalyviui

 Nuo 500 iki 1999 km   

275 EUR vienam dalyviui 

Nuo 2000 iki 2999 km  

360 EUR vienam dalyviui 

 Nuo 3000 iki 3999 km 

530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km 

820 EUR vienam dalyviui

 8000 km arba daugiau 

1100 EUR vienam dalyviui  

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.Kelionės atstumas apskaičiuojamas čia http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Finansavimas pragyvenimo išlaidoms pagal šalis:

Priimančioji šalis

SUMA DIENAI, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

Nuo 15 iki 60 dienų

 Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė

136 EUR

95 EUR

Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, LIchtenšteinas, Norvegija, Šveicarija, Turkija 

119 EUR

83 EUR

Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija

102 EUR

71 EUR 

Estija, Kroatija, LIetuva, Slovėnija 

85 EUR 

60 EUR 

Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje 

nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Atsiskaitymas 
Grįžęs VDA darbuotojas privalo pristatyti VDA Tarptautinių ryšių skyriui priimančios institucijos vizito trukmę patvirtinantį raštą bei užpildyti Europos Komisijos ataskaitos formą, atsiųstą į darbuotojo el. paštą. mobilumui pasibaigus.