• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas konkursas UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vedėjo pareigoms užimti

   

  Vadovaujantis Senato posėdyje 2014-05-21 Nr. S-2014-3 patvirtintu Katedros Vedėjo skyrimo tvarkos aprašu, skelbiamas konkursas eiti UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros Vedėjo pareigas. Vedėjas pareigoms skiriamas 5 metams.

  Dokumentai dalyvauti konkurse:

  Asmenys, pretenduojantys užimti Vedėjo pareigas, VDA Rektoriaus pavaduotojai personalo ir bendriesiems reikalams Rūtai Pilkauskienei pateikia:

  • Prašymą Rektoriaus vardu;
  • Gyvenimo, kūrybinės, pedagoginės, mokslo, metodinės ir kitos reikšmingos veiklos aprašymą (laisva forma);
  • Siūlomą katedros 5 metų veiklos programos projektą.

  Adresas dokumentams teikti: Maironio g. 6,  LT-01124, Vilnius, 203 kab.

  Telefonas ir elektroninis paštas pasiteirauti:  8 (5) 2105 466, ruta.pilkauskiene@vda.lt

  Pateikimo terminas:  2016 m. kovo 17 d.