• Naujienlaiškis
 • Dailės terapija

  STOJANČIŲJŲ Į ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS „DAILĖS TERAPIJA“ STUDIJAS VIZUALINIO MENO ASMENINIŲ DARBŲ RINKINIO KRITERIJAI

  1. Visi stojantieji turi pristatyti vizualinio meno (dailės) asmeninių darbų rinkinį.

  2. Asmeninių darbų rinkiniui nėra apibrėžti griežti reikalavimai, nes siekiama stojantiesiems sudaryti galimybes parodyti savo asmeninį dailės kūrimo supratimą. Visos dailės kūrimo priemonės ir metodai yra priimtini.

  3. Vizualinio meno (dailės) asmeninių darbų rinkinys turėtų įrodyti stojančiojo dailės įgūdžius (raiškos priemonių, tematikos įvairovė ir kt.), turimą kūrybinę patirtį ir kartu gebėjimą išreikšti savo mintis, idėjas ar vidines patirtis įvairiomis priemonėmis bei savęs tyrinėjimo patirtį  dailės kūrimo procese.

  4. Vizualinio meno (dailės) asmeninių darbų rinkinys gali būti pateiktas ir elektroninėje laikmenoje.  Minimalus darbų skaičius segtuve - 10 vnt., o maksimalus - 20 vnt. Darbų rinkinyje kiekvienas darbas turi būti identifikuojamas dešiniajame viršutiniame kampe įrašant numerį, autoriaus vardą ir pavardę, pavadinimą, sukūrimo datą,  darbo išmatavimai/apimtis (aukštis cm x plotis cm), naudota technika.