• Naujienlaiškis
 • Dailės terapija

   

  Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus:

  • Prašymas – anketa (gauna dekanate);
  • 3 fotonuotraukos (3x4);
  • Diplomas ir jo priedas/priedėlis (parodomi) kopija įteikiama;
  • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodoma, kopija įteikiama);
  • Mokslinę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal SMD patvirtintą formą);
  • Stojamosios įmokos, sumokėtos banke kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
  • Santuokos liudijimo kopija, jeigu ne visi dokumentai pateikti ta pačia pavarde;
  • Pažymėjimas apie administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigose (stojantiems į visuomenės sveikatos vadybos studijų programą);
  • Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal patvirtintą formą);**
  • Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys;**
  • Pažymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija;**
  • Motyvacijos laiškas (iki 1 psl. apimties, stojant į klinikinės slaugos, išplėstinės slaugos praktikos, sveikatinimo ir reabilitacijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais bei dailės terapijos magistrantūros studijų programas).

  Įforminant priėmimą:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) – parodomas.

  ** tik stojant į Dailės terapijos magistrantūrą;