• Naujienlaiškis
 • Dailės terapija

  Dailės terapijos studijų trukmė – 3 metai

  Studijų forma – ištęstinės studijos

  Suteikiama kvalifikacija - medicinos ir sveikatos magistras

  Pastabos - stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.

  Metinė studijų kaina - 2146 (2015 m. priėmimo metinė studijų kaina (eurais)).


  Konkursinio balo sandara

  Į studijų programą priimami dailės, reabilitacijos, slaugos, psichologijos bakalaurai, medicinos magistrai.

  Konkursinio balo formulė - diplomo priede/priedėlyje išvardintų studijų dalykų įvertinimų vidurkio, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimo (iki 2 balų), vizualinio meno asmeninių darbų (rinkinio) įvertinimo (iki 1 balo), praktinio darbo patirties (ne mažiau 2 metų) ir/ar studijų, susijusių su dailės terapija (ne mažiau 1 metų) įvertinimo (iki 1 balo) ir stojančiojo motyvacijos įvertinimo (iki 3 balų) suma.

  Priėmimo taisyklės


  Priėmimo vykdymas

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registravimas 2017-06-26 iki 2017-07-07, darbo dienomis nuo 9.00 val iki 16.00 val. (išskyrus liepos 7 dieną 9.00 val. iki 13.00 val.)
  Motyvacijos pokalbis (stojančiųjų dalyvavimas būtinas) 2017-07-10 10.00 val.
  Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2017-07-11 10.00 val.
  Apeliacijų priėmimas 2017-07-11 nuo 12.00 val. iki 14.00 val. 
  Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2017-07-11 iki 16.00 val.
  Fakulteto priėmimo komisijos posėdis 2017-07-12 10.00 val.
  Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas (sutarties pasirašymas) Iki 2017-07-12 11.00 val. iki 2017-07-13 16.00 val.
  LSMU Priėmimo komisijos posėdis 2017-08-28 13.00val.


  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  Stojamoji studijų įmoka - 20,00 EUR

  Nuo stojamosios įmokos atleidžiami: asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs; vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1992 metais arba vėliau; I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25%). Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėtos stojamosios studijų įmokos kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

  Sumokėta stojamoji įmoka negrąžinama.

   

  Sąskaitos rekvizitai:

  Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas

  sąskaitos Nr. LT 097044060002905377, kodas 70440,

  Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

   

  LSMU Priėmimo komisija

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, LT - 47181 Kaunas, tel. (8-37) 36 19 02, (8-37) 32 72 08, faksas (8-37) 36 24 17, mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt www. lsmuni.lt