• Naujienlaiškis
 • Dailės terapija

  Programos kodas

  628B90001

  Kvalifikacinis laipsnis

  Medicinos ir sveikatos magistro laipsnis

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Priėmimo reikalavimai

  Dailės, reabilitacijos, slaugos, psichologijos bakalauras, medicinos magistras
  Stojantysis turi pateikti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.

  Studijų programos formos

  120 kreditų nuolatinių studijų (2 metai), ištęstinių studijų (3 metai)

  Studijų programos vykdymo vieta

  Lietuvos sveikatos  mokslų universitetas
  A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

  Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
  Muitinės g. 4, LT-44280,  Kaunas

  Tikslas

  Įgyti tvirtus mokslinius dailės terapijos žinių pagrindus, profesionaliai taikyti dailės terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje, vykdyti sveikatinimo, reabilitacijos ir prevencijos dailės terapijos   priemonėmis programas dirbant su įvairiomis klientų grupėms skirtingose socialinėse, kultūrinėse ir etninėse aplinkose, savarankiškai   spręsti   profesines  problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus, vykdyti  mokslinę tiriamąją  veiklą,  vystyti  naujas  idėjas bei dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti dailės terapijos metodus  bei kurti naujus.

  Profesinės karjeros galimybės

  Gali dirbti dailės terapeutu:

  • reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose
  • psichikos sveikatos centruose
  • kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
  • krizių pagalbos centruose
  • socialinių paslaugų įstaigose
  • penitencinės veiklos įstaigose
  • specialaus ugdymo įstaigose
  • savanoriško darbo ir privačiame sektoriuose

  Dailės terapijos programa - Europos menų terapijos mokymo konsorciumo (ECArTE - European Consortium for Arts Therapies Education) narė 

  Studijų programos koordinatorius

  VDA Kauno fakulteto humanitarinių mokslų katedros vedėja doc. dr. Vaida Almonaitytė - Navickienė
  tel. 8-37 249140; mob.868604949

   vaida.navickiene@vda.lt