Dailės terapija

Programos kodas

628B90001

Kvalifikacinis laipsnis

Medicinos ir sveikatos magistro laipsnis

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Priėmimo reikalavimai

Dailės, reabilitacijos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo bakalauras, medicinos magistras

Studijų programos formos

120 kreditų nuolatinių studijų (2 metai), ištęstinių studijų (3 metai)

Studijų programos vykdymo vieta

Lietuvos sveikatos  mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
Muitinės g. 4, LT-44280,  Kaunas

Tikslas

Įgyti tvirtus mokslinius dailės terapijos žinių pagrindus, profesionaliai taikyti dailės terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje, vykdyti sveikatinimo, reabilitacijos ir prevencijos dailės terapijos   priemonėmis programas dirbant su įvairiomis klientų grupėms skirtingose socialinėse, kultūrinėse ir etninėse aplinkose, savarankiškai   spręsti   profesines  problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus, vykdyti  mokslinę tiriamąją  veiklą,  vystyti  naujas  idėjas bei dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose, tobulinti dailės terapijos metodus  bei kurti naujus.

Profesinės karjeros galimybės

Gali dirbti dailės terapeutu:

  • reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose
  • psichikos sveikatos centruose
  • kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
  • krizių pagalbos centruose
  • socialinių paslaugų įstaigose
  • penitencinės veiklos įstaigose
  • specialaus ugdymo įstaigose
  • savanoriško darbo ir privačiame sektoriuose

Dailės terapijos programa - Europos menų terapijos mokymo konsorciumo (ECArTE - European Consortium for Arts Therapies Education) narė 

Studijų programos koordinatorius

VDA Kauno fakulteto humanitarinių mokslų katedros vedėja doc. dr. Vaida Almonaitytė - Navickienė
tel. 8-37 249140; mob.868604949

 vaida.navickiene@vda.lt