• Naujienlaiškis
 • Tai penkerių metų trukmės nauja studijų programa (kodas 601K10002), 2016 m. pradedama vykdyti VDA Klaipėdos fakultete.

  Programa keičia architektūros bakalauro (612K10002) programą, kuri fakultete vykdoma nuo 2013 m.

  Naujoji programa išsiskirs iš šiuo metu Lietuvoje veikiančių architektūros programų. Jos paskirtis – parengti architektą-urbanistą, specialistą, gebantį dirbti ne tik pastatų, bet ir urbanistinių kompleksų projektavimo srityse. Absolventai turės teisę tęsti studijas kitose magistrantūros studijų programose, o taip pat gali dirbti projektavimo ir statybos bei nekilnojamo turto vystymo įmonėse, valstybės ir savivaldybės institucijose; rengti pastatų, urbanistinių kompleksų ir landšafto architektūros projektus; rengti bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus; kurti savarankišką architektūrinio ir urbanistinio projektavimo verslą. Po studijų įgiję projektavimo patirties architektų biuruose, absolventai turi teisę įstatymo numatyta tvarka tapti atestuotais architektais, galinčiais savarankiškai teikti architektūros paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

  Baigusiems šias studijų programas bus suteiktas menų (architektūros) magistro kvalifikacinis laipsnis.

  Įstojusiems į Architektūros bakalauro studijų programą iki 2016 m. studijų planas nesikeičia. Šie studentai studijas taip pat galės tęsti magistrantūroje anksčiau nustatyta tvarka.

  Išsamesnė informacija