Programos kodas

612W10004

Kvalifikacinis laipsnis

Dailės bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas.
Specialieji reikalavimai: pastabumas, meninis jautrumas supančiai aplinkai, pasišventimas kūrybai yra labiausiai laukiami būdo bruožai. Gebėjimas savarankiškai formuoti kūrinio idėją arba tokio gebėjimo pradmenys.

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Telšiai | specializacija taikomoji skulptūra

Išsamiau | Vilnius