• Naujienlaiškis
  • Dizaino krypties bakalauro studijų programą Grafinis dizainas (valstybinis kodas 612W20002) vykdo VDA Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedra. Ji įkurta 2010 metų spalio 1 dieną.
    Grafinio dizaino katedros branduolį sudaro profesionalūs grafikos dizaineriai, gerai žinomi Lietuvos ir tarptautiniame kontekstuose. Jie dalyvauja grafinio dizaino procese, prisideda prie kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje. Tiek jų, tiek kitų VDA katedrų dėstytojų pedagoginės ir profesinės kompetencijos užtikrina kokybišką programos vykdymą . Kaip pavyzdį galima paminėti katedros dėstytojų ir Lietuvos grafinio dizaino asociacijos (toliau - LGDA), VDA socialinio partnerio, iniciatyva surengtus renginius: Tarptautinę ICOGRADA (Grafinio dizaino asociacijų taryba) konferenciją SPRING Vilniuje 2011-ųjų gegužę, kurią lydėjo Europos dizaino apdovanojimai ("Ed Awards"), bei tarptautinio projekto „Keliaujančios raidės 2011" parodą . Renginiuose studentai dirbo savanoriais, klausėsi konferencijos pranešimų, absolventai su dėstytojais dalyvavo parodoje. Taip užmezgamos pažintys su pasaulinio garso dizaineriais, Europos aukštųjų dizaino mokyklų dėstytojais, kurios perauga į dėstytojų ir studentų mainų programas , stažuotes ir kt. Kaip pavyzdį galima paminėti Aalto universiteto dėstytoją Tarją Nieminen (Suomija), kuri yra Bakalauro studijų programos komiteto narė. Grafinio dizaino katedra palaiko tvirtus tarptautinius ryšius (visi katedros dėstytojai laisvai kalba anglų kalba), nuolat dirba su tarptautiniais, tarpinstituciniais projektais, kuria bendradarbiavimo modelius su socialiniais dalininkais.
    Grafinio dizaino programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius-profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose. Grafinio dizaino katedros išskirtinumas - veržli ir kūrybinga komanda, stiprūs tarptautiniai ir glaudūs ryšiai (per LGDA) su Lietuvos grafinio dizaino rinka - verslo ir kultūros sričių įmonėmis, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis organizacijomis, ambasadomis. Dėstytojų kolektyvas yra jaunas, visi - praktikuojantys dizaineriai. Dėstytojai ir personalas kalba angliškai, dalis - prancūziškai. Katedra yra populiariausia VDA pagal ERASMUS programą atvykstančių studijuoti studentų skaičių.