Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

 

Prof. Aušra Lisauskienė
Grafinio dizaino katedros vedėja, VDA senato ir Aukštųjų studijų fakulteto tarybos narė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 1-7 
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1 
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Prof. Audrius Klimas
Grafinio dizaino katedros dėstytojas, Vilniaus dailės akademijos rektorius

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 3, 4
Tipografika 2
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Robertas Jucaitis
Grafinio dizaino katedros dėstytojas, VDA Vilniaus fakulteto tarybos narys

Dėstomi studijų krypties dalykai 
Grafinis dizainas 1, 3, 6
Prezentacijų menas
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2, 3
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Lekt. dokt. Marius Bartkus

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 2
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1, 2, 3
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Lekt. Marius Žalneravičius

Dėstomi studijų krypties dalykai
Vizualinės komunikacijos
Tipografika 1 
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2, 3
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Lekt. dokt. Edvardas Kavarskas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 6
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Rūta Mickienė

Grafinio dizaino krypties doktorantė

 

Lekt. Vincentas Vienožinskis

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 7

 

Aurimas Gaižauskas

Grafinio dizaino krypties doktorantas

Lekt. Titas Silovas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Fotografija
Vizualioji žurnalistika
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2

Lekt. dokt. Sigitas Gužauskas

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 3, 5, 7
Interaktyvioji multimedija

 Lekt. Martyna Bikulčiūtė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Grafinis dizainas 3, 5
 

 

Lekt. dokt. Kristė Kibildytė – Klimienė

Dėstomi studijų krypties dalykai
Skaitmeninės ir spaudos technologijos

 

Doc. Jonas Gerulaitis

Dėstomi studijų krypties dalykai
Erdvinės formos studija 1
Erdvinės formos studija 2