• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX016

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dizaino bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Priėmimo reikalavimai

  Į bakalauro studijas priimami asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą. Priėmimas vyksta konkurso tvarka. Stojamasis egzaminas susideda iš vizualios raiškos ir kompozicijos uždavinių. Tokiu būdu siekiama išsiaiškinti būsimo studento specialiuosius gebėjimus: kompozicinės visumos pojūtį, piešimo įgūdžius, spalvinę pajautą, gebėjimą artikuliuoti kūrybinį sumanymą tekstu ir vaizdu.

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Grafinio dizaino programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose.

  Studijų programos anotacija

  Grafinio dizaino programa rengia aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms. Absolventai geba kurti grafinio ir komunikacinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų, vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose. Programoje akcentuojami tvirti profesiniai ir akademiniai ryšiai su geriausiomis Europos dizaino mokyklomis bei Lietuvos įmonėmis. Absolventai geba tikslingai taikyti žinias ir yra susiformavę profesionalų grafikos dizainerio požiūrį į specialybę.

  Profesinės karjeros galimybės

  Grafinio dizaino absolventai dirbti pagal grafinio dizaino specialybę individualiai ar kolektyve, pradėti savo verslą (steigti uždarąją akcinę bendrovę). Didelis grafinio dizaino specialistų poreikis jaučiamas srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip vizualinės informacijos valdymas, komunikabilumas, kompiuterinių programų išmanymas ir t. t. 
  Programos absolventai taip pat gali studijuoti antrosios pakopos Grafinio dizaino, Dizaino vadybos ar, pagilinus žinias, kitos dizaino krypties studijų programoje. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Aušra Lisauskienė
  Vilniaus fakultetas, Grafinio dizaino katedra

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Klaipėda

  Išsamiau | Vilnius