Grafikos bakalauro studijų programa (61202M107) 

Grafikos bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti profesionalų grafiką menininką, aktyvų šiuolaikinio meno pasaulio dalyvį, gebantį atsakingai toliau studijuoti ir savarnkiškai gilintis į pasirinktą sritį. Gebantį kurti tradicinį ir/ar konceptualų grafikos meną; puoselėjant geriausias knygos meno tradicijas formuoti naują kokybę; drąsiai eksperimentuoti meninėje ir kasdienėje veikloje; ugdyti kūrybišką, bendraujantį, gebantį vertinti, suprastu bei taikyti žinias pasirinktoje srityje kūrėją. Nuoseklus, tikslingas, išsamus grafikos technikų ir technologijų, knygos meno pagrindų įvaldymas sprendžiant kūrybines užduotis, akademinio ir meninio piešimo įgūdžių formavimasis, idėjų generavimas, šiuolaikinės grafikos plastinės kalbos paieškos, grafikos meno konteksto analizė, tarpdiscipliniškumas yra bakalauro studijų pagrindas. 

Grafikos bakalauro studijų metu visi studentai išsamiai susipažįsta su tradicinėmis grafikos technologijomis: plokščiąja spauda (litografija), iškiliąja spauda (medžio, lino raižinys), giliaspaude (ofortas), trafaretine spauda (šilkografija) ir naujomis: skaitmenine spauda, fotopolimerine graviūra, ofsetine litografija. Paraleliai studijuoja tipografikos bei kaligrafijos pagrindus, leidinio projektavimą, iliustraciją, kompleksinį knygos dizainą, knygrišystę, knygą-ojektą. Daug dėmesio skiriama piešimo ir tapybos įgūdžių formavimui, kurie nuosekliai integruojami į kūrybinius projektus. Per pirmus 4 semestrus kaupiamos bazinės technologijų žinios ir ugdomasi specilieji ir bendrieji gebėjimai. Trečiame kurse studentai renkasi individualesnių studijų kryptį: estampą arba knygos meną ir kryptingai tyrinėja pasirinktą lauką. 5 – 8 semestrai skirti individualios raiškos paieškoms, vyksta intensyvus kūrybinis darbas. 

Studentai skatinami būti aktyviais savo studijų programos kūrėjais (papildomai gali rinktis kiekvienam aktualius dailės krypties ir bendrauniversitetinius dalykus), aktyviai integruotis į kultūrinį šalies gyvenimą, dalyvauti tarptautinėse parodose ir konkursuose, inicijuoti renginius ir menines grupuotes, vykti studijuoti į kitas Europos aukštąsias mokyklas pagal Erasmus ir NordPlus programas. Visa „popaskaitinė“ veikla yra traktuojama kaip Grafikos programos studijų sudedamoji dalis.

Grafikos studijos – tai: knyga ir iliustracija; estampas – ksilografija, litografija, ofortas, šilkografija; kaligrafija; knygrišystė; skaitmeninė grafika; akademinis ir kūrybinis piešimas;
tapyba; vasaros praktikos bei kiti naudingi ir prasmingi dalykai.

Pagrindinis programos tikslas – išugdyti išsilavinusią, mokslui ir kultūros vertybėms
bei naujausioms technologijoms imlią asmenybę, galinčią kurti, kaupti ir skleisti meno,
kultūros bei mokslo žinių vertybes, saugoti bei įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą
palčiame kontekste. Mes paruošime kūrybiškai mąstantį grafikos specialistą – menininką
galintį aktyviai užsiimti individualia kūrybine veikla ir suteiksime pakankamai žinių,
kompetencijų bei technologinių įgūdžių, įgalinančių sėkmingai integruotis šiandieninėje
reiklioje darbo rinkoje. Studijų metu įgyta praktika gali būti plačiai pritaikoma
profesionaliai saviraiškai įvairiose srityse susijusiose su vizualumu, medijomis, darbu
leidyklose, dizaino kompanijose, dalyvaujant parodose, konkursuose, vykdant švietėjišką
veiklą ir t.t.