Stojamųjų egzaminų aprašas

Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisąsias studijas 2017 metais stojamųjų egzaminų užduočių aprašas

Dizaino 1 grupė. Dizaino studijų programa (Programos kodas 612W20001).

Vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimų patikrinimo egzaminas (praktinės užduotys).

1 užduotis. Kompozicija plokštumoje (pagal slaptą užduotį). Dvi abstrakčios skirtingo ar priešingo charakterio kompozicijos. Trukmė 4 val.

Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų sugebėjimus komponuoti plokštumoje.

Tuo tikslu atliekamos dvi abstrakčios kompozicijos, panaudojant bazinius kompozicinius elementus – dėmę, liniją, tašką, toninę skalę. Sąlyginės kompozicijų temos nurodomos slaptoje užduotyje. Kompozicijose neturi būti siužetiškumo ir iliustratyvaus pasakojimo (vaizdavimo) elementų. Naudojamos pagrindinės komponavimo ir vizualinės išraiškos priemonės: simetrija, asimetrija, ritmas, metras, kontrastas, niuansas, pagrindinių ir papildomų elementų hierarchija, kompozicinė pusiausvyra.

Vertinimo kriterijai: kompozicijų įtaigumas, pagrindinių komponavimo ir raiškos priemonių naudojimo tikslingumas, pateikimo kultūra ir atlikimo kokybė.

Atlikimo formatas bei priemonės: A2 formato vatmanas, grafito pieštukas.

 

2 užduotis. Kompozicija erdvėje (pagal slaptą užduotį). Trukmė 4 val.

Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimus komponuoti erdvėje.

Tuo tikslu atliekamas abstrakčios erdvinės kompozicijos maketas, formuojant geometrinius elementus – lakštus, tūrius ir jų galimas variacijas ( jungimą, kirtimą, lūžį, lenkimą, ertmę ir pan.). Kompozicijos tema nurodoma slaptoje užduotyje. Kompozicija turi būti abstrakti, be literatūrinio - iliustracinio pobūdžio elementų.

Vertinimo kriterijai: bendras kompozicijos charakterio atitikimas slaptoje užduotyje nurodytai temai; vizualinis įtaigumas, komponavimo bei raiškos priemonių panaudojimo tikslingumas; techninė maketo pateikimo kultūra bei atlikimo kokybė.

Atlikimo formatas bei priemonės: kartoninis pagrindas 30x20cm (A4), baltos spalvos vatmanas – pateikiama egzamino metu. Su savimi turėti maketavimo priemones – žirkles, liniuotes, maketavimo peiliukus bei lenteles, klijus. Kompozicijos maketo bendras dydis negali būti didesnis nei 30x20cm. ir aukštesnis nei 30 cm.; maketas turi būti stabilus bei priklijuojas prie pagrindo.