Dizaino katedros dėstytojai:

Doc. Juozas Brundza

Dizaino katedros vedėjas, Vilniaus fakulteto tarybos narys, Bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Prof. dr. Vytautas Kibildis

Dizaino doktorantūros programos komiteto pirmininkas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Gaminių ir aplinkos dizainas 1, 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas
Vadovauja doktorantų moksliniams projektams

Prof. Arkadijus Varanka

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Julija Mazūrienė

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Gaminių dizainas ir erdvinės formos studijos 1, 2
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Šarūnas Šlektavičius
VDA Aukštųjų studijų fakulteto tarybos narys

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Gaminių dizainas 5
Profesinė praktika ir kūrybinės dirbtuvės 3
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Dizaino istorija 1, 2

Doc. Povilas Juškaitis

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Gaminių dizainas 3, 4
Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Doc. Miglė Kibildienė

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Spalvotyra ir dvimatės kompozicijos pagrindai
Grafinis dizainas 1, 2,3
Kūrybinių darbų aplankalas (portfolio)
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

 

Lekt. Vytautas Petrulaitis

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Konstravimas ir medžiagų technologijos 1,2
Gamybos technologijos

Specialistas studentų praktiniam mokymui Denis Orlenok

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Specialybinis piešimas 1, 2

Vizituojantys dėstytojai:

Prof. Jonas Kazlauskas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Vizualinė raiška - kūrybinis projektas 1,2

Doc. dr. Aušra Stankiuvienė

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Ergonomika ir funkcinė analizė

Doc. Viktoras Bakšys

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Vizualinė raiška - piešimas 1, 2

Doc. Romualdas Kučinskas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Architektūros pagrindai

Gediminas Šiaulys

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Vizualinė raiška - multimedijinis projektas

Lekt. dokt. Gintarė Černiauskaitė

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Kūrybinės dizaino dirbtuvės
Prezentacijų kūrimo principai

Lekt. Deividas Juozulynas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Kompiuterinio projektavimo technologijos 1, 2, 3

Lekt. dokt. Marius Dirgėla

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Dizaino teorija

Lekt. Gintautas Trimakas

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Fotografijos pagrindai

Lekt. Karolis Milaševičius

Dėstomi studijų krypties dalykai:
Video pagrindai