Programos kodas

612W20001

Kvalifikacinis laipsnis

Dizaino bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas. Priėmimas vyksta konkurso tvarka. Konkursinių balų sandara:

1. brandos egzaminai – lietuvių ir užsienio kalbos;
2. meninio išsilavinimo egzaminai – du kompozicijos uždaviniai (plokštuminės ir erdvinės kompozicijos) ir kūrybinių darbų aplankalas.

 

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Dizaino bakalauro studijų programos tikslas - ugdyti gaminių dizainerį, kūrybingą, plataus akiračio, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią kurti inovatyvaus dizaino, konkurencingus gaminius, sprendžiančius realias problemas, susijusias su individų socialiniais, kultūriniais, funkciniais ar ekonominiais poreikiais ir patirtimis. 
Suteikti teorines ir praktines žinias bei tiriamojo darbo pagrindus, reikalingus profesionaliai dizainerio veiklai, ar tolimesnėms antros pakopos (magistro) studijoms. 

Studijų programos anotacija

Bakalauro studijos Dizainas (gaminių dizainas) – tai ketverių metų studijų programa, kurios tikslas ugdyti gaminių dizainerius, gebančius kurti inovatyvius bei konkurencingus gaminius, aplinkos, erdvinius dizaino objektus; gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kūrybiškai vykdyti projektinę veiklą bei profesionaliai pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus; dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais; analizuoti ir kritiškai vertinti vietinės ir tarptautinės aplinkos galimybes, reaguoti į pokyčius bei kurti naujas dizaino kryptis ir tendencijas; aktyviai dalyvauti kūrybinėse industrijose, socialinėse bei kultūrinėse dizaino iniciatyvose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Studijų metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės, socialiniais partneriais. Kuriama atvira ir draugiška atmosfera kūrybingoje aplinkoje. Studentai turi galimybes naudotis moderniomis laboratorijomis ir auditorijomis, vykti stažuotis į geriausius Europos universitetus bei atlikti praktikas įmonėse pagal „Erasmus+“ ir „Nordplus“ programas. 

Profesinės karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai gali dirbti projektavimo, gamybos, reklamos, paslaugų įmonėse, steigti savo įmones, dirbti laisvai samdomais dizaineriais, tęsti studijas magistrantūroje. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Juozas Brundza
Vilniaus fakultetas, Dizaino katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Telšiai | specializacija baldų dizainas ir restauravimas

Išsamiau | Telšiai | specializacija gaminio dizainas

Išsamiau | Vilnius