• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademija - vienintelė aukštoji mokykla, vakarų Lietuvoje rengianti architektus. Architektūros studijos Klaipėdos fakultete pradėtos 2013 metais. VDA Klaipėdos fakultetas tapo trečiuoju akademijos padaliniu, kuriame vykdoma tokia studijų programa. Šis faktas paskatino siekį specializuoti architektūros studijas.


  Studijų specifika

  Skirtingai nuo architektūros studijų Vilniuje ir Kaune, pajūryje architektūros programos specifika tikslingai orientuojama į architekto su platesnėmis urbanistinio projektavimo (ang. Urban design) žiniomis ir gebėjimais parengimą. Studijų procese specialybės moduliuose akcentuojama pastato santykio su miesto urbanistine erdve ir struktūra paieškų kryptis.


  Studijų procesas

  Studijų procese daug dėmesio skiriama papildomų teorinių modulių integravimui į pagrindinę - projektavimo discipliną. Fakultetas reguliariai vykdo kūrybines dirbtuves kartu su kviestiniais dėstytojais bei studentais iš kitų aukštųjų mokyklų. Studijų programoje prioritetas teikiamas fizinių architektūros modelių naudojimui visoje kūrybinio proceso eigoje.


  Disciplinos ir personalas

  Greta pagrindinių, profesinių specialybės disciplinų, dėstomi architektūros ir urbanistikos teorijos ir istorijos, inžineriniai-technologiniai, socialiniai ir humanitariniai dalykai. Studijų programos dalykus dėsto praktikuojantys jauni ir patyrę Klaipėdos bei vizituojantys architektai.


  Būsimų studentų dėmesiui

  Į Architektūros studijų programą studentai nebus priimami, nes yra vykdomas priėmimas į vientisųjų studijų programą Urbanistinė architektūra (valstybinis kodas 601K10002).