Stojant į studijų programą Urbanistinė architektūra galioja bendra stojimo į architekūros studijas tvarka.

Stojimo į architektūros studijas tvarka