• Naujienlaiškis
 • VDA Klaipėdos fakultetas kviečia studijuoti naujoje vientisųjų studijų programoje Urbanistinė architektūra

  Tai penkerių metų trukmės nauja studijų programa (kodas 601K10002), keičianti iki šiol fakultete vykdomą architektūros bakalauro (612K10002) programą, kuri fakultete vykdoma nuo 2013 m. Naujoji (tik Klaipėdoje vykdoma) programa išsiskirs iš šiuo metu Lietuvoje veikiančių architektūros programų.

  Programos paskirtis – parengti architektą-urbanistą – specialistą, gebantį dirbti ne tik pastatų, bet ir urbanistinių kompleksų projektavimo srityse.
  Studijų metu vyks jungtinės praktikos, bendri projektai su VDA ir kitų šalies bei užsienio universitetų architektūros studentais, kita bendra veikla.

  Baigusiems šias studijas bus suteiktas menų (architektūros) magistro kvalifikacinis laipsnis.

  Absolventai turės teisę tęsti studijas kitose magistrantūros studijų programose, o taip pat gali dirbti projektavimo ir statybos bei nekilnojamo turto vystymo įmonėse, valstybės ir savivaldybės institucijose; rengti pastatų, urbanistinių kompleksų ir landšafto architektūros projektus; rengti bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus; kurti savarankišką architektūrinio ir urbanistinio projektavimo verslą.

  Po studijų įgiję projektavimo patirties architektų biuruose, absolventai turi teisę įstatymo numatyta tvarka tapti atestuotais architektais, galinčiais savarankiškai teikti architektūros paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

  Įstojusiems į Architektūros bakalauro programą iki 2016 m. studijų planas nesikeičia.