2016 m.

Rugsėjo 1-30 d.

Vilniaus fakulteto (VF) ir Aukštųjų studijų fakulteto (ASF) studentų mokomosios ir kūrybinės praktikos

Rugsėjo 26-30 d.

VF pirmakursių bendra pažintinė praktika

Spalio 3 d.

2016-2017 mokslo metų rudens semestro studijų pradžia.
Iškilmingas mokslo metų atidarymas

Iki spalio 10 d.

Papildoma pasirenkamų dalykų registracija (rudens semestrui)

Iki spalio 14 d.

Atsiskaitymai už praktiką

Iki spalio 14 d.

Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

Iki spalio 21 d.

Magistrantūros studijų planų pateikimas ASF dekanui

Iki lapkričio 7 d.

Magistrantūros studijų planų tvirtinimas

Lapkričio 7-18 d.

VF ir ASF studentų kursinių darbų tarpinės peržiūros

2017 m.

2016 m. gruodžio 22 -
sausio 3 d.

Kalėdinės atostogos

2016 m. gruodžio 21 d. -
sausio 22 d.

Pasirenkamųjų dalykų registracija pavasario semestrui

Sausio 3-20 d.

VF ir ASF studentų kursinių darbų peržiūros

Sausio 16-31 d.

Egzaminų sesija / Neišlaikytų egzaminų ir įskaitų perlaikymas

Vasario 1-5 d.

Žiemos atostogos

Vasario 6 d.

Pavasario semestro pradžia