• Naujienlaiškis
 • 2017–2018 studijų metų rudens semestras

  Rugsėjo 1-30 d.

  Vilniaus fakulteto (VF) ir Aukštųjų studijų fakulteto (ASF) studentų mokomosios ir kūrybinės praktikos

  Rugsėjo 19-30 d.

  VF pirmakursių bendra pažintinė praktika

  Spalio 2 d.

  2017-2018 mokslo metų rudens semestro studijų pradžia.
  Iškilmingas mokslo metų atidarymas

  Iki spalio 12 d.

  Papildoma pasirenkamų dalykų registracija (rudens semestrui)

  Iki spalio 13 d.

  Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

  Iki spalio 20 d.

  Atsiskaitymai už praktiką

  Iki spalio 20 d.

  Magistrantūros studijų planų pateikimas ASF dekanui

  Iki lapkričio 7 d.

  Magistrantūros studijų planų tvirtinimas

  Lapkričio 6-17 d.

  VF ir ASF studentų kursinių darbų tarpinės peržiūros

  2018 m.

  2017 m. gruodžio 23 -
  2018 m. sausio 2 d.

  Studentų Kalėdinės atostogos

  2017 m. gruodžio 22 d. -
  2018 m. sausio 31 d.

  Pasirenkamųjų dalykų registracija pavasario semestrui.
  Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

  2018 m. sausio 3-20 d.

  VF ir ASF studentų kursinių darbų peržiūros

  Sausio 15-31 d.

  Egzaminų sesija / Neišlaikytų egzaminų ir įskaitų perlaikymas

  Vasario 1-4 d.

  Žiemos atostogos

  Vasario 5 d.

  Pavasario semestro pradžia