Stojamųjų egzaminų rezultatai

Skelbiamas pakviestųjų studijuoti Aukštųjų studijų fakultete sąrašas

Pakviestieji studijuoti pasirašyti studijų sutarčių kviečiami atvykti į Aukštųjų studijų fakultetą (Maironio g. 6, Vilnius) liepos 18-20 d. 10-16 val.

Pasirašant studijų sutartį reikalingi dokumentai:

  • Pirmos pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (originalą parodyti, kopiją palikti).
  • Antrosios pakopos studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis/priedas (jei yra baigtos antrosios pakopos studijos; originalą parodyti, kopiją palikti).
  • Elektroninio prašymo/anketos spausdinta kopija.
  • Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės spausdinta kopija.
  • Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija.
  • 1 fotonuotrauka (jei prašyme/anketoje esanti nuotrauka nėra ryški; p. 3x4 cm)

 

Magistrantūros (MA) stojamųjų konkursiniai balai, pokalbių ir egzaminų rezultatai

Studijų programos:

Pastatų architektūra ir Architektūra

Dailės istorija ir teorija

Dailės ir interjero restauravimas

Skulptūra, Taikomoji grafika, Tapyba, Grafika

Tekstilė, Stiklas, Taikomoji keramika, Monumentalioji dailė, Taikomoji tekstilė

Fotografija ir medijos menas

Kultūros vadyba ir kultūros politika

Dizainas, Vizualiųjų komunikacijų dizainas, Grafinis dizainas, Kostiumo dizainas, Vizualinis dizainas


Pakviestųjų studijuoti magistrantūroje (MA) sąrašas

Studijų programos:

Pastatų architektūra ir Architektūra

Dailės istorija ir teorija


Pakviestieji studijuoti pasirašyti studijų sutarčių kviečiami atvykti į Aukštųjų studijų fakultetą (Maironio g. 6, Vilnius) birželio 29 d. 10-16 val.