Priėmimo tvarka

Dėmesio! Priėmimo taisyklės į doktorantūros studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2017 metais taisyklės (atnaujinta 2017 04 25)

Taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus.

Doktorantų priėmimo 2017 metais datos ir terminai


VDA neformaliųjų studijų tvarka

VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis