2015-2016 m. m. 

Kauno fakultetas

Prof. habil. dr. A. Uždavinio auditorija (II aukštas)
Muitinės g. 4

kovo 25 d. 12 val.,
balandžio 8 d. 12 val.

Programa

Klaipėdos fakultetas

Daržų g. 18

kovo 25 d. 11 val.,
balandžio 8 d. 11 val.

Programa

Telšių fakultetas

Muziejaus g. 29 kovo 25 d. 12 val.,
balandžio 8 d. 12 val.

Vilniaus fakultetas

A pastatas – Maironio g. 6
B pastatas – Maironio g. 4
C pastatas – Malūnų g. 5
D pastatas – Maironio g. 3

kovo 25 d. 10 val.,
balandžio 8 d. 10 val.

Programa

 

Laukiame visų besidominčių studijomis Vilniaus dailės akademijoje!