• Naujienlaiškis
  • Projektinė veikla

    Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene

    Skaitmeninėmis technologijomis medijuotos patirties kultūroje vis daugiau žmonių išgyvena „nespėjimo su laiku“ ir šizofreniško sąmonės išsiskaidymo į kelias laiko zonas būseną. Erdvei tapus lengvai įveikiama, keliavimas tėra pusiau įdomus užsiėmimas, visur atrandant tą pačią paslaugų industriją. Tad prie lengvai manipuliuojamo laiko sąrangos kompiuteriniuose žaidimuose ir kine pripratusiems žmonėms geidžiama pramoga tampa menamos kelionės laiku sprendžiant kriptografines užduotis ir svajojant apie tikrąsias, žadamas fizikų. Tai verčia iš naujo kelti pažeistos subjektyvaus laiko tėkmės ir jo santykio su fizikiniu bei politiniu laiku klausimą. Šioje diskusijoje dalyvauja ir menininkai, kurie pasitelkdami įvairias medijas kuria kultūrinius fenomenus, per kuriuos suprantame ir įsivaizduojame laiką.

    Nagrinėjant naujausius Lietuvos šiuolaikinių menininkų kūrinius šiuolaikinės filosofijos laiko sampratų kontekste, rengiamoje monografijoje atskleidžiamos vaizduose ir erdvinėse konstrukcijose užkoduotos egzistencinės laiko patirtys, mėginimai kasdienybės kultūriniame sluoksnyje užčiuopti fizikinio laiko realumą, kolektyvinės atminties, paradoksalios skirtingų laiko sluoksnių koegzistencijos dabartyje refleksijos, chronopolitikos kritika.