• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projektas „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas"

  Projekto kodas   VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004 
  Projekto būsena Užbaigta
  Projekto pareiškėjas/vykdytojas  Vilniaus dailės akademija
  Projekto išlaidų suma  227.315,80 eurų 
  Skirtas finansavimas   227.315,80 eurų 
  Atsakingas asmuo Rūta Kuodienė, Irena Turčinavičienė
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė  2012.09.12 - 2014.07.30

  Apie projektą:

  Pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra parengtas šis investicijų projektas, yra: šiuo metu leidiniai, spaudiniai, dailės kūriniai yra saugomi patalpose, neatitinkančiose tokių objektų saugojimo reikalavimų, tai lemia greitesnį jų irimą bei užkerta kelia mokslininkams atlikti tyrinamuosius darbus; trūksta lėšų mokslininkų darbo vietų įkūrimui ir techniniam jų aprūpinimui.

  Šios problemos atsirado dėl ribotų finansavimo galimybių Vilniaus dailės akademijai plėsti techninės ir informacinės infrastruktūros. Šios problemos būtų sprendžiamos plečiant technologinę ir informacinę infrastruktūrą. Projekto metu įsigijus specialią skanavimo techniką ir didelius duomenų masyvus saugantį serverį, duomenų bankas būtų naudingas MTTP tyrėjams, rengiantiems mokslinius darbus, dėstytojams, supažindinantiems studentus su senąja Lietuvos kultūra išsaugota fotografijose, bibliotekininkams, studentams. Taip pat bus sudarytos galimybės rengti virtualias parodas, kuriose unikalūs vaizdai pasiektų plačiąją visuomenę. Kokybiškam bibliografo darbui skaitmeninant objektus, reikalinga profesionali technika, kuri užtikrintų senų ir retų spaudinių nepažeidžiamumą, jų išsaugojimą ir prieinamumą.

  Patalpų remontas ir  klimato palaikymo bei kontrolės sistema užtikrintų spaudinių išsaugojimą ir MTTP. Minėti mokslinės aplinkos gerinimo aspektai teigiamai paveiktų mokslininkų darbo sąlygas ir mokslinės produkcijos kiekį.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo