• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Projektas "Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje"

  Projekto kodas   Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-010
  Projekto būsena Užbaigta
  Projekto pareiškėjas/vykdytojas  Vilniaus dailės akademija
  Projekto partneriai  Lietuvos teatro ir muzikos akademija
  Projekto išlaidų suma  281.359,13 eurų
  Skirtas finansavimas   281.359,13 eurų
  Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė  2010.03.08 - 2013.06.10

  Apie projektą:

  Siekiant padidinti Vilniaus dailės akademijos studijų efektyvumą, patobulinti vidaus valdymą ir pakelti tarybų narių bei administracinio padalinio darbuotojų kompetencijas projekte planuojama pirkti mokymų paslaugas, perimti užsienio aukštųjų mokyklų valdymo patirtį, taip pat atlikti valdymo sąrangos tyrimą, kurio rezultatų pagrindu parengti integruotą plėtros strategiją bei valdymo tobulinimo koncepciją.

  Planuojama parengti valorizacijos planą ir pradėti jį įgyvendinti siekiant padidinti informuotumą apie VDA pokyčius susijusius su parengta ir pradėta įgyvendinti integruota plėtros strategija. Tarybų nariams bei padalinių vadovams trūksta vadybinių kompetencijų bei patirties siekiant vykdyti su švietimo reforma bei valdymo efektyvumo didinimu susijusius pokyčius. Dėl finansavimo trūkumo, Vilniaus dailės akademija neturi galimybių savo lėšomis finansuoti mokymų, strategijų rengimui, valdymo efektyvumo tobulinimui samdyti patyrusių ekspertų.  Skirtas finansavimas leistų tarybų nariams bei padalinių vadovams pakelti vadybines kompetencijas, perimti užsienio universitetų valdymo patirtį keturiuose seminaruose užsienyje, pirkti patyrusių ekspertų paslaugas rengiant plėtros strategiją, valdymo koncepciją bei valorizacijos planą.

  Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos sukurti aukštesnės kokybės aukštąjį išsilavinimą teikiančią efektyvesnę studijų sistemą, optimizuoti valdymo sąnaudas bei efektyviau panaudoti infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą pakels kompetencijas 45 VDA tikslinės grupės nariai bei projekto partnerio - Lietuvos teatro ir muzikos akademijos 15 tikslinės grupės narių.

  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo