• Naujienlaiškis
 • Projektinė veikla

  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2016 m.

  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2015 m.

  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2014 m.

   


  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2016 m.:

  Projekto pavadinimas

  Projekto suma, Eur

  Atsakingas
  asmuo

  Doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė 

  2.150,00

  Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė (doktorantė)

  Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys Lietuvos mene

  2.009,00

  Agnė Narušytė (dailės istorijos ir teorijos katedra)

  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai

  7.863,00

  Giedrė Mickūnaitė (dailės istorijos ir teorijos katedra)

  Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 12.135,00 Jolita Liškevičienė (dailėtyros institutas)
  Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: vertimas, tyrimas, publikavimas 12.506,00 Giedrė Jankevičiūtė (dailės istorijos ir teorijos katedra)
  Šv. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus archivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 23.346,00 Tojana Račiūnaitė (dailėtyros institutas)
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 30.590,00 Adomas Butrimas (dailėtyros institutas)
  Acta Academia Artium Vilnensis 2016 18.446,00 Algė Andriulytė (dailėtyros institutas)
  Scientific modern analysisof research topic: Values and valuation as keyfactor sinprotection 18.831,00 Vaidutė Ščiglienė (UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra)
  Doktorantūros studijų plėtra 74.872,14 Alfreda Pilitauskaitė (doktorantūros skyrius)

  Iš viso 2016 metais: 202.748,14

   

  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2015 m.:

  Projekto pavadinimas

  Projekto suma, Eur

  Atsakingas
  asmuo

  Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 Tojana Račiūnaitė
  Mikalojaus Kristupo Chaleckio
  tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
  10.001,00 Jolita Liškevičienė
  (dailėtyros institutas)
  Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 Adomas Butrimas
  Ferdynandas Ruszczycas:
  Civis Vilnenis sum
  12.743,28

  Algė Andriulytė
  (dailėtyros institutas)

  Graikiška maniera katalikiškos
  Europos rytuose
  14.481,00 Giedrė Mickūnaitė
  Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
  etnografinių regionų paveldo animavime
  8.688,60 Ingrida Veliūtė / Štopaitė (Kaunas)
  Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 Dalia Klajumienė (pamiklotvarkos
  katedra/dailėtyra)
  Projektas VP-3.1-ŠMM-01-V-03-001-NKPDOKT 21.399,00  
  Klaipėdos urbanistinė raida
  1945-1990
  2.230,00 Marius Iršėnas (leidykla)
  Meninio tyrimo sampratos, metodologijos ir praktikos 5.699,00 Marius Iršėnas (leidykla)
  Stanislovas Moravskis. Iš visur po truputį; t2: Broliai bajorai 8.600,00 Marius Iršėnas (leidykla)
  Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas IX-tūkstantmetieji pr. Kr. 6.770,00 Marius Iršėnas (leidykla)
  Kražių mokykla ir gimnazija
  1773-1844
  3.400,00 Marius Iršėnas (leidykla)
  Camera obscura Lietuvos
  fotografijos istorija 1839-1945
  9.799,70 Marius Iršėnas (leidykla)
  Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 7.819,74 Dalia Klajumienė
  (dailėtyros institutas)
  Acta Academiae
  Artium Vilnensis 2015
  21.373,95 Algė Andriulytė
  (dailėtyros institutas)
  Scientific modern analysis
  of research topic: Values and
  valuation as keyfactor sinprotection
  26.000,00 Vaida Ščiglienė
  (UNESCO katedra)
  Parama tyrėjo mokslinei išvykai
  (Irena Alperytė)
  553,40 Irena Alperytė
  (UNESCO katedra)
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
  (Ieva Blinstrubienė)
  822,80 Ieva Blinstrubienė (doktorantūra)
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
  (Deima Kristina
  Katinaitė-Zajančiauskė)
  1.110,73 Deima Kristina
  Katinaitė-Zajančiauskė (doktorantūra)
  Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
  (Marija Tornau)
  401,91 Marija Tornau (doktorantūra) 

  Iš viso 2015 metais: 202.058,91

   

  Lietuvos mokslo tarybos projektai 2014 m.: 

  Projekto pavadinimas

  Mokslo tarybos
  programa

  Gauta
  suma, Lt

  Atvykstantis mokslininkas - Claudia Mareis Parama mokslininkų vizitams 4.120,00
  Atvykstantis mokslininkas - Milena Dragicevic Sesic Parama mokslininkų vizitams 5.060,00
  Atvykstantis mokslininkas - Benjamin Cope Parama mokslininkų vizitams 6.400,00
  Mokslinio periodinio žurnalo „Acta Academiae
  Artium Vilnensis“ rengimas ir leidyba
  Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 79.300,00

  Pasaulietiniai interjerai: idėja,

  dekoras, dizainas

  Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 39.000,00
  Telšių vyskupijos bažnyčių varpai Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 30.000,00
  Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis sum Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 6.000,00
  Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai:
  XVII a. šaltinio faksimilė, vertimas ir studija
  Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 54.500,00 
  Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 50.000,00
  Stebuklingojo atvaizdo tapsmas:
  procesai ir reiškiniai
  Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 42.200,00
  Lietuvos  kultūros tarptautinė sklaida, dermė su strateginiais ES prioritetais Kultūrinės plėtros  projektai 59.400,00
  Sovietų Lietuvos kultūros modernizacija:
  Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
  Kultūrinės plėtros  projektai 118.900,00
  Žemaičių muziejaus ALKA archeologijos
  ekspozicijos koncepcija ir dizainas
  Kultūrinės plėtros  projektai 111.500,00

   

  Iš viso 2014 metais: 606.380,00