Projektinė veikla

Lietuvos mokslo tarybos projektai 2016 m.

Lietuvos mokslo tarybos projektai 2015 m.

Lietuvos mokslo tarybos projektai 2014 m.

 


Lietuvos mokslo tarybos projektai 2016 m.:

Projekto pavadinimas

Projekto suma, Eur

Atsakingas
asmuo

Sutarties Nr.

Doktoranto stipendija: Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė 

 

Deima Kristina Katinaitė-Zajančiauskė (doktorantė)

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa: Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio      pasaulio patirtys Lietuvos mene

2009,00

Agnė Narušytė                   (dailės istorijos ir teorijos katedra)

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa: Graikiška maniera katalikiškos                  Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai

7863,00

Giedrė Mickūnaitė        (dailėtyra)

 

Iš viso 2016 metais: 9.872,00

 

Lietuvos mokslo tarybos projektai 2015 m.:

Projekto pavadinimas

Projekto suma, Eur

Atsakingas
asmuo

Sutarties Nr.

Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.862,00 Tojana Račiūnaitė ŪS-101
Mikalojaus Kristupo Chaleckio
tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos
10.001,00 Jolita Liškevičienė
(dailėtyros institutas)
 
Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 12.718,00 Adomas Butrimas

ŪS-100 (MIP-036/2015)

Ferdynandas Ruszczycas:
Civis Vilnenis sum
12.743,28

Algė Andriulytė
(dailėtyros institutas)

ŪS-494

Graikiška maniera katalikiškos
Europos rytuose
14.481,00 Giedrė Mickūnaitė

ŪS-94

Šiuolaikinių technologijų panaudojimas Lietuvos
etnografinių regionų paveldo animavime
8.688,60 Ingrida Veliūtė / Štopaitė (Kaunas)

LIT-9-15
 

Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno 11.584,80 Dalia Klajumienė (pamiklotvarkos
katedra/dailėtyra)

ŪS-85

Projektas VP-3.1-ŠMM-01-V-03-001-NKPDOKT 21.399,00    
Klaipėdos urbanistinė raida
1945-1990
2.230,00 Marius Iršėnas (leidykla)  
Meninio tyrimo sampratos, metodologijos ir praktikos 5.699,00 Marius Iršėnas (leidykla)  
Stanislovas Moravskis. Iš visur po truputį; t2: Broliai bajorai 8.600,00 Marius Iršėnas (leidykla)  
Medžiotojai, žvejai ir pirmieji žemdirbiai. Biržulio regionas IX-tūkstantmetieji pr. Kr. 6.770,00 Marius Iršėnas (leidykla)  
Kražių mokykla ir gimnazija
1773-1844
3.400,00 Marius Iršėnas (leidykla)  
Camera obscura Lietuvos
fotografijos istorija 1839-1945
9.799,70 Marius Iršėnas (leidykla)  
Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje 7.819,74 Dalia Klajumienė
(dailėtyros institutas)

ŪS-84 (LIT-9-26)

Acta Academiae
Artium Vilnensis 2015
21.373,95 Algė Andriulytė
(dailėtyros institutas)

VS-24

Scientific modern analysis
of research topic: Values and
valuation as keyfactor sinprotection
26.000,00 Vaida Ščiglienė
(UNESCO katedra)

ŪS-428

Parama tyrėjo mokslinei išvykai
(Irena Alperytė)
553,40 Irena Alperytė
(UNESCO katedra)
ŪS-441
Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
(Ieva Blinstrubienė)
822,80 Ieva Blinstrubienė (doktorantūra)  
Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
(Deima Kristina
Katinaitė-Zajančiauskė)
1.110,73 Deima Kristina
Katinaitė-Zajančiauskė (doktorantūra)

ŪS-333

Parama Tyrėjo mokslinei išvykai
(Marija Tornau)
401,91 Marija Tornau (doktorantūra)   

Iš viso 2015 metais: 202.058,91

 

Lietuvos mokslo tarybos projektai 2014 m.: 

Projekto pavadinimas

Mokslo tarybos
programa

Gauta
suma, Lt

Atvykstantis mokslininkas - Claudia Mareis Parama mokslininkų vizitams 4.120,00
Atvykstantis mokslininkas - Milena Dragicevic Sesic Parama mokslininkų vizitams 5.060,00
Atvykstantis mokslininkas - Benjamin Cope Parama mokslininkų vizitams 6.400,00
Mokslinio periodinio žurnalo „Acta Academiae
Artium Vilnensis“ rengimas ir leidyba
Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 79.300,00

Pasaulietiniai interjerai: idėja,

dekoras, dizainas

Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 39.000,00
Telšių vyskupijos bažnyčių varpai Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 30.000,00
Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis sum Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 6.000,00
Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai:
XVII a. šaltinio faksimilė, vertimas ir studija
Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 54.500,00 
Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 50.000,00
Stebuklingojo atvaizdo tapsmas:
procesai ir reiškiniai
Nacionalinė Lituanistikos plėtros programa mokslinių tyrimų projektams 42.200,00
Lietuvos  kultūros tarptautinė sklaida, dermė su strateginiais ES prioritetais Kultūrinės plėtros  projektai 59.400,00
Sovietų Lietuvos kultūros modernizacija:
Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)
Kultūrinės plėtros  projektai 118.900,00
Žemaičių muziejaus ALKA archeologijos
ekspozicijos koncepcija ir dizainas
Kultūrinės plėtros  projektai 111.500,00

 

Iš viso 2014 metais: 606.380,00