Projektinė veikla

Lietuvos kultūros tarybos projektai 2017 m. 

Lietuvos kultūros tarybos projektai 2016 m. 

Lietuvos kultūros tarybos projektai 2015 m.

Lietuvos kultūros tarybos projektai 2014 m.

 


Lietuvos kultūros tarybos projektai 2017 m.

Projekto pavadinimas

Skirta
suma,
EUR

Atsakingas
asmuo

Sutarties Nr. 

Knygos „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gyvenimas ir nuotraukos“ leidimas 9.000,00

Marius Iršėnas
(leidykla)

VS–34
Socialinę atskirtį mažinančios kūrybinės dirbtuvės „(Ne)LAISVAS menas“ 7.000,00

Vaidas Naginionis
(laboratorijų vadovas)

VS–15
Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija 4.400,00

Skaistė Marčienė
(Nidos meno kolonija)

VS–16
Creature. Apsikeitimas edukacinėmis laboratorijomis–stovyklomis 13.000,00 Alvydas Lukys
(Vilniaus fakultetas)
VS–70
Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa 18.000,00

Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno kolonija)

VS–45
Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams 8.100,00

Rasa Antanavičiūtė
(Nidos meno kolinija)

VS–55
Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė 7.000,00

Rasa Antanavičiūtė
(Nidos meno kolonija)

VS–9
Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ vertimas ir leidyba 4.300,00

Marius Iršėnas
(leidykla)

VS–47
Dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“ 10.000,00

Andrejus Repovas
(Kauno fakultetas)

VS–41
Jaunojo dizainerio prizas 2017 8.000,00    
Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“ 4.550,00    
Jaunųjų architektų kūrybos parodų „ Modernios architektūros forma“ ciklas 12,000.00    
Knygos „Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė“ leidimas 4.000,00

Marius Iršėnas
(leidykla)

VS–32
Kūrybinė platforma: Lietuva +MIR 7.000,00

Vaida Almonaitytė-Navickienė
(humanitarinių mokslų katedra)

VS–50
Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) Nidos meno kolonijoje 12.000,00

Rasa Antanavičiūtė
(Nidos meno kolonija)

VS–14
Vilniaus miesto muziejaus–tyrimų centro galimybių studija 16.000,00

 Rasa Antanavičiūtė  
(Nidos meno kolonija)

VS–10
Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje 30.000,00

Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno kolonija)

VS–18

Iš viso 2017 m.: 174.350,00

 

 

 Lietuvos kultūros tarybos projektai 2016 m. 

Projekto pavadinimas

Skirta
suma,
EUR

Atsakingas
asmuo

Sutarties Nr. 

„Airtime“- Lietuvos paviljonas Milano trienalėje 2016   60.000,00 Justė Kostikovaitė
(Nidos doktorantūros
mokykla)
VS-15
Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės,
paroda „Apleistų kultūrinių erdvių atvėrimas visuomenei“
3.360,00 Marius Šaliamoras
(architektūros katedra)
 
Petras Gintalas: medalio žmogus  4.000,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-8
Lietuvos dailė ir fotografija pasaulinio meno kontekste  2.500,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-9
Vytautas Palaima: realybės horizontai  4.000,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-7
Dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda
(1941 - 1996). I ir II knygų leidyba 
15.000,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-10
Anykščių miesto gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų ir įrangos kūrybinės dirbtuvės  1.050,00 Asta Noreikienė
(Kauno fakultetas)
VS-35
V-oji popierinių idėjų paroda „Popieriukas“ 2.200,00 Asta Noreikienė
(Kauno fakultetas)
VS-34
Jaunųjų lietuvių iliustratorių kūrybos sklaida užsienyje  7.000,00 Marius Urbanavičius
(DIC)
Nepasirašyta sutartis
Tradicinio audimo mokymai Panemunės pilyje  4.500,00 Daura Giedraitienė
(Panemunės pilis)
VS-43
Animacija: nuo idėjos iki ekrano  2.500,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-5
Artūro Railos medijų instaliacijos „Libretas Maersk Mckinley Moller. Sinopsis“
eksponavimas Nacionalinėje dailės galerijoje 
21.000,00 Lolita Jablonskienė
(NDG)
VS-10
REJuvenate European Design  11.000,00 Marius Urbanavičius
(DIC)
VS-63
1830-1831 metų sukilimas. Antanas Gelgaudas  5.100,00 Daura Giedraitienė
(Panemunės pilis)
VS-44
Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „(At)koduota istorija architektūroje“, konferencijos tezių leidyba  3.800,00 Edita Povilaitytė-Leliugienė
(dailėtyros institutas)
VS-45
Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje  4.100,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
(9.1.)-L-6
Solidworks WORLD 2016  10.000,00 Marius Urbanavičius
(DIC)
VS-38
Tarptautinė paroda „Hibridiniai peizažai“ Nidos meno kolonijoje 5.000,00 Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno
kolonija)
 
Saulės šventės kūrybinė stovykla  1.000,00 Studentų atstovybė Nepasirašyta sutartis
Kuruotų rezidencijų programa Nidos meno kolonijoje 2016-2017 19.178,30 Rasa Antanavičiūtė
(Nidos meno
kolonija)
VS-64
Tu negali - menas gali 4.500,00 Ingrida Liaukonienė
(Kauno fakultetas)
VS-90

 Iš viso 2016 m.: 190.788,30

 

 Lietuvos kultūros tarybos projektai 2015 m.:

Projekto pavadinimas

Skirta suma, EUR

Atsakingas
asmuo

Sutarties
Nr.

Lietuvos dizaino specialybės pradininko Felikso Daukanto 100-mečio renginių ciklas 5.500,00 Ieva Stankūnaitė
(projektų skyrius)

ŪS-273

Tarptautinis tęstinis rašto meno projektas Keliaujančios raidės 2015 3.000,00 Aušra Lisauskienė
(grafinio dizaino
katedra)

ŪS-420

Jaunųjų dizaino kūrėjų verslumo ir kūrybingumo platFORMA 9.000,00 Ieva Ščervianinaitė
(dizaino katedra)
ŪS-286
Platforma Kūrybinė destrukcija Londono dizaino festivalyje 7.000,00 Marius Urbanavičius
(dizaino inovacijų
centras)
ŪS-276
Olandų dizainerės Ineke Hans kūrybinės pratybos jaunosios kartos dizaino kūrėjams 3.000,00 Marius Urbanavičius
(dizaino inovacijų
centras)
ŪS-247
Jaunojo dizainerio prizas 2015  7.000,00 Marius Urbanavičius
(dizaino inovacijų
centras)
ŪS-248
Nemuno žemupio regiono kultūrinio paveldo aktualizavimas, atgaivinant senuosius laivybos kelius 3.000,00 Šarūnas Šlektavičius
(dizaino katedra)
ŪS-285
Tarptautinis šiuolaikinės juvelyrikos simpoziumas AKIS 2015 TELŠIAI, konferencija ir parodos 5.000,00 Laima Kėrienė
(Telšių fakultetas)
 
Parodos Absoliuti tekstilė albumo leidyba  4.000,00 Eglė Ganda Bogdanienė
(studijų prorektorė)
ŪS-264
Lost & found, young Lithuanian art 8.000,00 Ieva Kuizinienė
(UNESCO katedra)
ŪS-287
Lietuvos medalio kūrėjų stovykla Telšiai- Lietuvos kultūros sostinė 2016 m. 3.000,00 Remigija Vaitkutė
(Telšių fakultetas)
ŪS-315
Birutė Stulgaitė: gryna  3.500,00 Marius Iršėnas
(leidykla)

 

Albertas Gurskas: kūryba 2.000,00 Rasa Janulevičiūtė
(leidykla)
ŪS-249
5-asis simpoziumas Inter-formatas ir meninių intervencijų programa
VDA Nidos meno kolonijoje
7.000,00 Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno kolonija)
ŪS-222
Tarptautinis meninio tyrimo forumas
ir sinestezinių menų festivalis Dūmai ir
veidrodžiai VDA Nidos meno kolonijoje
6.000,00 Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno kolonija)
ŪS-221
Senoji Žemaitijos praeitis 2.100,00 Valdemaras Šimėnas
(dailėtyros institutas)
ŪS-266
Kražių mokykla ir gimnazija
1774-1844 m.
3.400,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
ŪS-267
Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 2 : Broliai bajorai  3.600,00 Marius Iršėnas
(leidykla)
ŪS-278
Vilniaus dailės akademijos scenografijos studentų dalyvavimas Tarptautinėje parodoje Prahos kvadrienalė 15.000,00 Giedrė Brazytė
(monumentaliosios
 tapybos ir
scenografijos katedra)
ŪS-180
Lietuvos nacionalinio pavilijono 56-ojo 
Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
2015m. įgyvendinimas
144.810,00       Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno
kolonija)
ŪS-82
Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir
senieji žemdirbiai 9-2 tūkstantmečiai pr. Kr.
5.000,00 Adomas Butrimas ŪS-268
 Tu negali - menas gali! 5.000,00 Ingrida Liaukonienė
(Kauno fakultetas)
ŪS-179
VDA Nidos meno kolonijos užsienio menininkų rezidencijos 28.000,00 Rasa Antanavičiūtė
(Nidos meno
kolonija)
VS-3
Corpus Ludus Militaris 10.000,00 Daura Giedraitienė
(Panemunės pilis)
VS-30
Jaunieji lietuvių dizaineriai Londono dizaino festivalyje 10.000,00 Marius Urbanavičius
(dizaino inovacijų
centras)
ŪS-275
Knyga „Meninis tyrimas Lietuvoje:
tarp mokslo, edukacijos ir menininkų praktikų"
5.500,00 Vytautas Michelkevičius
(Nidos meno
kolonija)
 

Iš viso 2015 m.: 308.410,00

 

 Lietuvos kultūros tarybos projektai 2014 m.:

Projekto pavadinimas

Skirta suma,
Lt

Ateities miestas - kūrybinės architektūros dirbtuvės vaikams 8.500,00
Renginių ciklas, skirtas scenografijos mokyklos 85 metų jubiliejui 30.000,00

Kūrybinės dirbtuvės-paroda „LinoCut“: novatoriškas požiūris į tradicines grafikos technikas su estų grafiku Peeter Allik

6.000,00
Jaunojo dizainerio prizas 2014 10.000,00

Dizaino ir architektūros kūrybinė laboratorija jauniesiems profesionalams

15.000,00

Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės Architektūrinės raiškos galimybės naudojant skaitmeninio modeliavimo metodus

31.000,00

Klaipėdos miesto ir regiono dizainą pristatanti paroda 40 dizaino kartų ir tarptautinė konferencija

30.000,00

XXX-oji, jubiliejinė Lietuvos medalio kūrėjų stovykla Via Baltica

15.000,00
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas Idėja 10.000,00

Lietuvos meno istorijos tyrimai: nauji įvykiai, požiūriai, radiniai

4.000,00
Tarptautinis vitražo simpoziumas 1+1 12.000,00
Jaunųjų menininkų ir vadybininkų kūrybingumo PLATFORMA 25.000,00

Knygos meno projektas 6 pt: tarptautinė konferencija ir kūrybinės dirbtuvės

20.000,00

Senieji Lietuvos vienuolynai. Kretingos bernardinų vienuolynas ir bažnyčia

8.000,00
Paroda Tariami krantai 15.000,00
Arvydas Šaltenis. Retrospektyvinė paroda Istorijos 12.000,00
Paroda, katalogas Absoliuti tekstilė 30.000,00
Viktorija Daujotytė Tik užrašyta 14.000,00
Dalios Ramonienės monografija Antanas Kučas. Grafika  15.000,00
Antanas Gudaitis: tekstai, vaizdai  15.000,00
Mada ir asociacijos 15.000,00
Stebuklingo atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai 10.000,00

Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai 9-2 tūkstantmečiai pr. Kr.

20.000,00

The Lithuanian Millennium: History, Art and Culture (Lietuvos tūkstantmetis: istorija, menas ir kultūra)

12.000,00

Gerrit Noordzij The Stroke: Theory of Writing knygos vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba

17.000,00
Atidarymai: Lietuvos dailės fragmentai 2005-2012 m. 10.000,00
Lietuvos plakatas 15.000,00

Monografijos / albumo Penkiukės istorija sudarymas ir parengimas spaudai

15.000,00
Kražių mokykla ir gimnazija 1774-1844 m. 18.000,00

Dvitomio Dailininkas Algimantas Švėgžda (1941-1996). II-os dalies parengimas

24.000,00

Lietuvos jaunųjų mados dizainerių paroda Berlyno mados savaitėje

25.000,00

Jaunųjų architektų kūrybos parodų Modernios architektūros forma ciklas

32.000,00

Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos rezidencijų programa su rezidencijų tinklo Resartis regioniniu suvažiavimu

100.000,00
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės Nidos meno kolonijoje 20.000,00

VDA Nidos meno kolonijos tarptautinis simpoziumas ir meninių intervencijų programa Techno-ekologijos

62.000,00
Migrating Art Academies. Displace 39.500,00
Kupolių dienos Panemunės pilyje 10.000,00
Lietuvos nacionalinis paviljonas 56-oje  Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Dainius Liškevičius Muziejus (parengiamieji darbai) 50.000,00
Vizualinės kūrybos poveikio žmogaus sveikatos gerinimui tarpdalykiniai aspektai 20.000,00
Kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai Tu negali – menas gali 8.000,00
Kolekcija Mano spalvotas pasaulis – kūrybinė laboratorija: neįgaliųjų integracija į šiuolaikinės visuomenės ir kūrybos procesus 5.000,00

Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija

118.300,00
Knygos leidyba Telšių vyskupijos varpai 10.000,00

Iš viso 2014 metais: 981.300,00