• Naujienlaiškis
 • Projektai

  Pavadinimas Tipas Būsena Laikotarpis
  „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas" Infrastruktūros projektas Užbaigta 2012-09-12 iki 2014-07-30
  „Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje" Akademijos vadybos sistemos ir struktūros projektas Užbaigta 2010-03-08 iki 2013-06-10
  „VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas" Studijų projektas Užbaigta 2010-04-01 iki 2012-07-30
  „VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas" Studijų projektas Užbaigta 2010-04-01 iki 2012-07-30
  „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos“ Studijų projektas Užbaigta 2015-04-01 iki 2017-04-30
  „Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija" Infrastruktūros projektas Užbaigta 2009-11-30 iki 2012-09-30
  Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms Infrastruktūros projektas Užbaigta 2015-01-15 iki 2016-11-30
  „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Studijų projektas Užbaigta 2012-04-10 iki 2015-04-10
  „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ Infrastruktūros projektas Užbaigta 2010-10-18 iki 2014-12-10
  Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas Infrastruktūros projektas Užbaigta 2010-08-02 iki 2015-03-31
  Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms Infrastruktūros projektas Užbaigta 2008-02-19 iki 2008-09-01
  „Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui“ Infrastruktūros projektas Užbaigta 2013-09-01 iki 2015-08-31
  „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“ Infrastruktūros projektas Užbaigta 2014-06-30 iki 2016-06-30
  „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ Infrastruktūros projektas Įgyvendinama 2015-12-28 iki 2018-06-30